Kirjanpito

Yrityksen vähennyskelpoiset kulut – 11+4 vinkkiä

16. toukokuutan 2024, 09:00 in Kirjanpito, Verotus

Pääsääntöisesti yritystoiminnan kulut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Kulun verovähennys määrittyy useimmiten sen perusteella, mihin toimintaan kulu kohdistuu. Poikkeuksia tästä säännöstä ovat esimerkiksi erilaiset luontoisedut, jotka voivat olla vähennyskelpoisia, vaikka eivät kohdistu yrityksen toimintaan. Tai vaikkapa sakot, jotka eivät ole välttämättä vähennyskelpoisia verotuksessa, vaikka olisivat syntyneet työn...

Yrittäjä, kannattaako tehdä kirjanpito itse?

19. huhtikuutan 2024, 13:00 in Itsensä kehittäminen, Kirjanpito, Liiketoiminta

Jokaisella yrittäjällä olisi hyvä olla perusymmärrys kirjanpidosta ja liiketoiminnan perusteista, vaikka kirjanpito tuntuisikin haastavalta. Ajan myötä osaaminen karttuu ja osalla yrittäjistä on sitä paljon jo valmiiksi, jolloin etenkin toiminimen kirjanpito tai pienen osakeyhtiön kirjanpito voi olla fiksua ja taloudellisestikin kannattavaa tehdä osittain tai jopa kokonaan...

Yritysmuodon valinta – toiminimi vai osakeyhtiö?

20. helmikuutan 2024, 12:47 in Kirjanpito, Liiketoiminta

Yritystoimintaa perustettaessa tulee monesti mietittyä kannattaako omaan toimintaan valita toiminimi vai osakeyhtiö. Valintaa on hyvä miettiä tarkkaan ja eri näkökulmista, sillä valinnalla on vaikutusta niin vastuisiin, kirjanpitoon kuin verotukseenkin. Käymme tässä tekstissä läpi näiden kahden Suomen suosituimman yritysmuodon eroja, ja autamme pohtimaan kumpi olisi sopivampi...

Rakennuksen poisto kirjanpidossa

23. lokakuutan 2023, 08:00 in Kirjanpito

Rakennuksen poisto kirjanpidossa tapahtuu ihan samalla periaattella kuin koneiden tai kaluston poistotkin. Sen voi tehdä kerran vuodessa, tilinpäätöksen yhteydessä tai halutessaan poistot voi tehdä vaikka joka kuukausi. Poiston tekeminen yksinkertaisuudessaan tapahtuu laskemalla rakennuksen menojäännöksestä poiston suuruus ja tekemällä kirjanpitoon tarvittava kirjaus. Kuluva ja kulumaton käyttöomaisuus Käyttöomaisuus tarkoittaa...

En ymmärrä mitä kirjanpitäjä koittaa minulle kertoa – Katso 13 termin merkitys!

09. lokakuutan 2023, 08:00 in Kirjanpito

Moni yrittäjä ei ehkä ihan täysin aina pysy mukana, mitä kirjanpitäjä koittaa heille kertoa. Kirjanpitäjä saattaa puhua siirtoveloista, yhteisömyynnistä tai arvonlisäveron alarajahuojennuksesta ihan niin kuin ne olisi kaikille yhtä selkeää kuin eilisen päivän sää. Kirjanpitäjälle nämä kuitenkin ovat ihan perussanastoa eikä hän välttämättä osaa lukea...

5+1 vinkkiä miten valita paras kirjanpito-ohjelma!

05. kesäkuutan 2023, 08:00 in Kirjanpito

Kirjanpito-ohjelma voi olla hankala valita, koska vaihtoehtoja on enemmän kuin koskaan. Ihan ensimmäinen etappi ohjelman valinnassa on selvittää, mitkä ovat yrityksesi kirjanpidon perustarpeet tällä hetkellä. Riittääkö pelkkä kirjanpito-ohjelma vai tarvitsetko tämän lisäksi myös esim. osto- ja myyntireskontran, palkanlaskennan sekä varastokirjanpidon? Nykypäivänä ehdottomasti kätevin vaihtoehto on...

Kiinteät ja muuttuvat kustannukset – Mikä niiden ero on?

24. huhtikuutan 2023, 08:00 in Kirjanpito

Yrityksen kustannukset jaetaan muuttuviin kustannuksiin ja kiinteisiin kustannuksiin sen mukaan ovatko kustannukset riippuvaisia suoraan toiminnan tuotantomäärästä. Tärkeä on tietää, että kustannus ei tarkoita samaa kuin maksu, sillä kun esim. yrityksen kone kuluu käytössä ja pudottaa arvoaan vanhenemisen vuoksi, aiheutuu tästä yritykselle kustannuksia (poistot), mutta yritys...

Täsmäytys on erittäin tärkeä osa kirjanpitoa

27. maaliskuutan 2023, 08:00 in Kirjanpito

Kirjanpidossa käytetään paljon termiä täsmääminen, mutta mitä täsmäytys oikein tarkoittaa? Se on jotain, mikä tulee kokeneen kirjanpitäjän selkärangasta ja on etevälle kirjanpitäjälle itsestäänselvyys. Se on lukujen vertaamista toisiinsa ja se on lottovoitto, kun kaikki tilit täsmää. Täsmäyttämisestä ei ole erikseen säännelty lailla, mutta se on silti...

Kustannuspaikat selkokielellä

20. maaliskuutan 2023, 08:00 in Kirjanpito

Kustannuspaikat tarkoittavat yksinkertaistettuna tuottojen ja kulujen erittelyä omiin yksikköihinsä. Niiden avulla pystytään tarkastelemaan yrityksen eri osia sekä vertailemaan niitä keskenään. Kustannuspaikkoja ei ole mitenkään määritelty vaan jokaisella yrityksellä ne ovat yrityksen tarpeiden mukaiset. Esimerkiksi yksi yritys voi haluta seurata eri paikkakunnilla olevien toimipisteiden tuloja ja...

Liikevaihto, liikevoitto, kirjanpidon tulos & verotettava tulo – Missä ero?

06. maaliskuutan 2023, 08:00 in Kirjanpito

Yritysmaailmassa törmää moniin eri käsitteisiin ja välillä niiden kanssa menee pää pyörälle. Hyvin usein liikevaihto, liikevoitto, kirjanpidon tulos ja verotettava tulo sekoitetaan keskenään tai ei ainakaan ole ihan täyttä varmuutta, mitä missäkin tilanteessa pitäisi käyttää. Jokaisella näistä kuitenkin on oma tarkoituksensa, joten on hyvä selvittää, mitä...