Kirjanpito

Korotettu menojäännöspoisto

21. lokakuutan 2021, 13:24 in Kirjanpito, Verotus

Tiesitkö että verovelvollinen saa tehdä elinkeinotoiminnan käytössä olevista koneista, kalustosta tai muusta niihin verrattavasta irtaimesta käyttöomaisuudesta poikkeuksellisesti korotetun 50 %:n menojäännöspoiston. Korotetun poiston edellytys on, että hyödyke ostetaan uutena ja sen käyttöönotto tapahtuu verovuosien 2020–2023 välisenä aikana. Kone tai laite voi olla otettu käyttöön aikaisintaan...

Yrityksen pienhankinnat

28. syyskuutan 2021, 08:53 in Kirjanpito

Yrityksen hankkiessa käyttöomaisuutta, se voidaan kirjata taseeseen ja siirtää sieltä vähitellen kuluksi poistomenettelyn kautta. Pienhankinta on puolestaan käyttöomaisuutta, joka voidaan kirjata suoraan kuluksi sinä vuonna kun se on otettu käyttöön, ilman että sitä tulee ensin kirjata taseeseen. Pienhankinnasta voidaan puhua silloin kun on...

Helppo yrittäjän palkkalaskuri Excelissä

17. syyskuutan 2021, 16:03 in Kirjanpito

Monet pienyrittäjät ovat kysyneet meiltä, miten hoidetaan yrittäjän palkan laskeminen. Kerron tässä kirjoituksessa lyhyesti palkkalaskennan kahdesta vaiheesta kirjanpidon näkökulmasta. Kirjoituksen lopussa on myös helppo Excel työkalu, millä voit laskea haluamasi palkan yrittäjälle. Excel tekee myös kaikki tarvittavat kirjanpidon kirjaukset valmiiksi. Yrittäjän palkan laskeminen Palkkalaskennan voi jakaa kirjanpidollisesti kahteen...

Varojen jako SVOP-rahastosta

01. syyskuutan 2021, 17:38 in Kirjanpito, Verotus

Heinäkuussa kirjoitimme, miksi yrittäjän kannattaa käyttää SVOP-rahastoa, mikäli hänen on tarkoitus sijoittaa rahaa omaan yritykseen. Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto eli SVOP-rahasto on aikamoinen sanahirviö. Hirviötä ei kannata kuitenkaan pelätä ;) SVOP:sta on tietyissä tilanteissa merkittäviä kirjanpidollisia etuja muihin yleisiin rahoitusvaihtoehtoihin verrattuna. Rahaston käyttäminen soveltuu...

Lainanotto kannattaa – velkavipu

13. elokuutan 2021, 11:44 in Kirjanpito, Liiketoiminta

Edellisessä blogikirjoituksessa käsittelimme, miksi yrittäjän ei kannata lainata omalle yritykselle. Ulkopuolisen lainan ottaminen yritykselle voi olla kuitenkin erittäin hyödyllistä velkavivun takia. Velkavipua käyttämällä yritys voi kasvaa huomattavasti nopeammin kuin kilpailija, joka ei käytä velkavipua. Nopeampi kasvu tarkoittaa taas enemmän varallisuutta omistajille. Mikä ihmeen velkavipu? Kerron velkavivusta seuraavan...

Älä lainaa yrityksellesi!

26. heinäkuutan 2021, 16:17 in Kirjanpito, Liiketoiminta

Yrittäjän ei kannata miltei ikinä antaa omalle yritykselle lainaa. Suomessa on käytössä paljon parempi rahoituserä – sijoitetun vapaan omaan pääoman rahasto eli SVOP-rahasto. Sijoitetun vapaan omaan pääoman rahastoa voi käyttää osakeyhtiöt. SVOP on sijoitus ja sillä ei ole takaisinmaksu velvollisuutta. Rahastoon sijoitetun summan voi kuitenkin...

Sijoitus yritykseen – laina, pääomalaina, osakepääoma tai svop?

17. kesäkuutan 2021, 10:40 in Kirjanpito

Aloittavan yrittäjän tärkeä kysymys on, miten tarvittava raha kannattaa sijoittaa yritykseen. Yritys tarvitse usein rahoitusta myös myöhäisemmissä vaiheissa. Osakeyhtiölle on monia rahoitusvaihtoehtoja ja yrittäjä joutuu rahoituksen yhteydessä päättämään, mitä oman tai vieraan pääoman rahoituseriä käytetään. Valittu ratkaisu vaikuttaa verotukseen, yrityksen tuloksentekokykyyn, tuleviin rahoitusmahdollisuuksiin, varojen...

Osakeyhtiön voi nykyään perustaa ilman osakepääomaa

05. lokakuutan 2020, 07:37 in Kirjanpito

Heinäkuussa 2019 poistettiin osakeyhtiöiltä yritystoiminnan aloitukseen vaadittu 2500 euron vähimmäispääoma, mikä helpottaa paljolti uusien yrityksien perustamista. Muutos tuli voimaan 1.7.2019. Tämän artikkelin ja ohjeiden tarkoituksena on käydä läpi niitä asioita, jotka tulisi ottaa huomioon perustettaessa osakeyhtiötä. Osakeyhtiöllä voi kuitenkin olla omaa pääomaa kuten ennenkin, jolloin yrityksen potentiaalinen pääoma on edelleen...

Yrityksen TASE – mikä se on ja mistä se kertoo?

27. syyskuutan 2020, 07:10 in Kirjanpito

Tase kertoo yrityksen kaikki kassavirran liiketoimet, velat ja pääoman suuruuden. Tuloslaskelma ja tase toimitetaan jokaiselle yrittäjälle, toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenelle ja muulle yrityksen tai yhdistyksen johtajalle tilakauden päättyessä. Tuloslaskelman sisältö on helppo ymmärtää, monet lukevat vain tuloslaskelman ja jättävät taseen väliin.  Näin tapahtuu usein, huolimatta siitä...