Ominaisuudet

Kirjanpito

Helppo ja selkeä katsaus yrityksen talouteen. Taloushallinnon ohjelmassa on heti saatavilla esiasennetut perusraportit: tase, tuloslaskelma ja rahavirtalaskelma. Lisäksi useita yrityksen perustoimintoja on mahdollista automatisoida. Koko tilikartta ja raporttien asetukset ovat muokattavissa.

 • Kattava ja käyttäjäystävällinen kirjanpito.
 • Raportointi: tase, tuloslaskelma, pääkirja, päiväkirja, arvonlisäveroraportti, kustannuspaikkaraportti, kateraportti ja myyntiraportit.
 • Automaattiset kirjaukset perustoiminnoille.
 • Koko aineiston säilytys sähköisesti.
 • Kustannuspaikka/ projektilaskenta.
 • Pankkiyhteydet, joiden avulla tilitapahtumat saadaan ohjelmaan automaattisesti.

Myyntilaskut

Tavallista ERP-ohjelmistoa helppokäyttöisempi laskujen laadinta ja mahdollisuus lähettää laskut välittömästi asiakkaalle. Uusien asiakkaiden tallentaminen asiakasrekisteriin tapahtuu automaattisesti. Kaikista laskuista luodaan myös PDF- ja XML-asiakirja. Laadittujen laskujen tilasta saa nopean ja selkeän yleiskuvan myyntilaskujen luettelosta.

 • Helppo ja nopea myyntilaskujen laatiminen.
 • Verkkolaskutuksen käyttöönotto on ilmainen.
 • SimplBooksista voi lähettää rajattoman määrän myyntilaskuja sähköpostilla ilman lisämaksua.
 • Selkeä yleiskuva laadituista myyntilaskuista.
 • Laskujen sisällön ja ulkoasun muokattavuus.
 • Uuden laskun luominen olemassa olevan pohjalta.
 • Tiliotteen tuonti tuloille ja maksuille.
 • Lähetteen luonti myyntilaskun pohjalta.
 • Ennakkolasku, jonka pohjalta voi luoda myyntilaskun.

Ostolaskut

Ostolaskujen syöttäminen on yhtä helppoa kuin myyntilaskujen laatiminen. Joka riville on mahdollisuus määrittää eri kirjanpitotili. Haluttaessa ostolaskulla voi huomioida automaattisesti myös käyttöomaisuuden. Luettelo antaa nopean ja tarkan kuvan maksetuista ja maksamattomista laskuista.

 • Nopea katsaus laskujen tilasta.
 • Verkkolaskutuksen käyttöönotto on ilmainen.
 • Uuden laskun luominen olemassa olevan pohjalta.
 • Laskujen ja kuittien kopioiden tallentaminen palvelimelle.
 • Tiliotteen tuonti tuloille ja maksuille.

Tuntikirjaus

Myytkö palveluja? Voit listata asiakkaillesi tekemäsi työt kirjanpito-ohjelmaan ja laskuttaa ne myöhemmin, kun projekti valmistuu. Laskuttamattomat työt saat helposti myyntilaskulle napin painalluksella. Laskutuksen jälkeen työ poistuu listasta.

Tuoterekisteri ja varastokirjanpito

Tarjolla on erilaisia varastokirjanpidon menetelmiä sekä tuotteiden asetuksia. Prosessi on helppo ja sujuva varaston tavaravirran hallintaan. Ohjelmassa on mahdollisuus poistaa tavaroita kirjanpidosta tai siirtää niitä varastojen välillä. Lisäksi tarjolla on yleiskatsauksia ja raportteja varastotuotteiden nykyhetken analysointia varten.

 • Tuoterekisteri.
 • Mahdollisuus luoda useita varastoja.
 • Varastoasiakirjat ja lähetteet.
 • Tavaran liikkeiden raportti ja reaaliaikainen inventointiraportti.
 • Varastopoistot ja varastojen väliset siirrot.

Asiakasrekisteri ja toimittajarekisteri

Kokoaa yhteen kaikki asiakkaiden, toimittajien ja yhteyshenkilöiden tiedot. Tietokanta sisältää myös toimintalokin, josta on mahdollisuus tarkastella sekä manuaalisesti lisättyjä muistioita että automaattisia merkintöjä esimerkiksi lähetetyistä laskuista.

 • Asiakkaiden ja toimittajien rekisteri.
 • Mahdollisuus lisätä asiakas- tai toimittajakohtaisia muistioita.
 • Asiakaskohtaiset muuttujat, kuten esimerkiksi alennusprosentit.
 • Yhteyshenkilöiden rekisteri.
 • Toimintaloki.

Asetukset ja lisävaihtoehdot

Suuri osa taloushallinnon ohjelmistosta on käyttäjän muokattavissa: laskut, tarjoukset, lähtevät viestit, maksut, varastokirjanpito, tilikartta ja raportit. Lisäksi SimplBooksissa on monia lisämahdollisuuksia, jotka on kuvattu alla.

 • Monikielisyys: suomi, ruotsi, viro, venäjä ja englanti
 • Rajoittamattomasti käyttäjiä.
 • Valuuttatuki kaikille toiminnoille.
 • Ohjetekstit ja käyttöohjeet.
 • API – ohjelmointirajapinta.

Raportit ja raportointi

Kirjanpito-ohjelma tuottaa useita raportteja yrityksen tulojen ja kustannusten analysointia varten.

 • Myyntiraportti suorituksineen.
 • Myyntireskontra- ja ostoreskontraraportti.
 • Alv-raportti.
 • Käyttöomaisuuden raportti.
 • Kustannuspaikkaraportti.
 • Kateraportti.

Myyntitarjoukset

Helposti ymmärrettävä tarjousten rekisteri ja arkisto. Arkistoon sijoitetaan kaikki tarjoukset, jotka on joko muodostettu laskuksi, tai jotka ovat vanhentuneet.

Tarjouksia ja myyntilaskuja on mahdollista muokata sisällön ja ulkoasun osalta, ja lähettää ne suoraan asiakkaalle PDF-muodossa.

 • Myyntitarjousten rekisteri ja arkisto.
 • Automaattinen myyntilaskujen laadinta tarjouksen perusteella.
 • Sisällön ja ulkoasun muokkaaminen.
 • Lähettäminen suoraan asiakkaalle.

Käyttöomaisuuden laskelma

Käyttöomaisuuden laskelma on osa SimplBooksin kirjanpitomoduulia, johon sisältyvät

 • Käyttöomaisuusrekisteri.
 • Automaattinen poistojen laskenta.
 • Automaattiset poistokirjaukset.
 • Automaattiset myyntikirjaukset.