Ominaisuudet

Kirjanpito

Helppo ja selkeä katsaus yrityksen talouteen. Taloushallinnon ohjelmassa on heti saatavilla esiasennetut perusraportit: tase, tuloslaskelma ja rahavirtalaskelma. Lisäksi useita yrityksen perustoimintoja on mahdollista automatisoida. Koko tilikartta ja raporttien asetukset ovat muokattavissa.

 

 • kattava ja käyttäjäystävällinen kirjanpito
 • raportointi: tase, tuloslaskelma, pääkirja, päiväkirja, arvonlisäveroraportti, kustannuspaikkaraportti, kateraportti, myyntiraportit
 • automaattiset kirjaukset perustoiminnoille
 • koko aineiston säilytys sähköisesti
 • Kustannuspaikka/ projektilaskenta

Myyntilaskut

Tavallista ERP-ohjelmistoa helppokäyttöisempi laskujen laadinta ja mahdollisuus lähettää laskut välittömästi asiakkaalle. Uusien asiakkaiden tallentaminen asiakastietokantaan tapahtuu automaattisesti. Kaikista laskuista luodaan myös PDF- ja XML-asiakirja. Laadittujen laskujen tilasta saa nopean ja selkeän yleiskuvan myyntilaskujen luettelosta.

 

 • selkeä yleiskuva laadituista myyntilaskuista
 • helppo ja nopea myyntilaskujen laatiminen
 • laskujen sisällön ja ulkoasun muokattavuus
 • mahdollisuus lähettää laskuja suoraan SimplBooksista asiakkaille
 • uuden laskun luominen olemassa olevan pohjalta
 • pankkituonti tuloille ja maksuille, verkkolaskut
 • lähetteen luonti myyntilaskun pohjalta
 • ennakkolasku, jonka pohjalta voi luoda myyntilaskun

Ostolaskut

Ostolaskujen syöttäminen on yhtä helppoa kuin myyntilaskujen laatiminen. Joka riville on mahdollisuus määrittää eri kirjanpitotili. Haluttaessa ostolaskulla voi huomioida automaattisesti myös käyttöomaisuuden. Luettelo antaa nopean ja tarkan kuvan maksetuista ja maksamattomista laskuista.

 

 • nopea katsaus laskujen tilasta
 • uuden laskun luominen olemassa olevan pohjalta
 • laskujen ja kuittien kopioiden tallentaminen palvelimelle
 • pankkituonti tuloille ja maksuille

Raportit ja raportointi

Kirjanpito-ohjelma tuottaa useita raportteja yrityksen tulojen ja kustannusten analysointia varten.

 

 • myyntiraportti suorituksineen
 • myyntireskontra- ja ostoreskontraraportti
 • alv-raportti
 • käyttöomaisuuden raportti
 • kustannuspaikkaraportti
 • kateraportti

Varastokirjanpito

Tarjolla on erilaisia varastokirjanpidon menetelmiä sekä tuotteiden asetuksia. Prosessi on helppo ja sujuva varaston tavaravirran hallintaan. Ohjelmassa on mahdollisuus poistaa tavaroita kirjanpidosta tai siirtää niitä varastojen välillä. Lisäksi tarjolla on yleiskatsauksia ja raportteja varastotuotteiden nykyhetken analysointia varten.

 

 • mahdollisuus luoda useita varastoja
 • varastoasiakirjat ja lähetteet
 • tavaran liikkeiden raportti ja reaaliaikainen inventointiraportti
 • varastopoistot ja varastojen väliset siirrot
 • tuotenimikkeiden rekisteri, myynti velaksi

Käyttöomaisuuden laskelma

Käyttöomaisuuden laskelma on osa SimplBooksin kirjanpitomoduulia, johon sisältyvät

 

 • käyttöomaisuusrekisteri
 • automaattinen poistojen laskenta
 • automaattiset poistokirjaukset
 • automaattiset myyntikirjaukset

Hintatarjoukset

Helposti ymmärrettävä tarjousten rekisteri ja arkisto. Arkistoon sijoitetaan kaikki artikkelit, jotka on joko muodostettu laskuksi, tai jotka ovat vanhentuneet.

Tarjouksia ja myyntilaskuja on mahdollista muokata sisällön ja ulkoasun osalta, ja lähettää ne suoraan asiakkaalle PDF-muodossa.

 

 • hintatarjousten rekisteri ja arkisto
 • automaattinen myyntilaskujen laadinta hintatarjouksen perusteella
 • sisällön ja ulkoasun muokkaaminen
 • lähettäminen suoraan asiakkaalle

Asiakastietokanta

Kokoaa yhteen kaikki asiakkaiden, toimittajien ja yhteyshenkilöiden tiedot. Tietokanta sisältää myös toimintalokin, josta on mahdollisuus tarkastella sekä manuaalisesti lisättyjä muistioita että automaattisia merkintöjä esimerkiksi lähetetyistä laskuista.

 

 • asiakkaiden ja toimittajien rekisteri
 • asiakaskohtaiset muuttujat, kuten esimerkiksi alennusprosentit
 • yhteyshenkilöiden rekisteri
 • toimintaloki

Muokkaaminen ja lisävaihtoehdot

Suuri osa taloshallinnon ohjelmistosta on käyttäjän muokattavissa: laskut, tarjoukset, lähtevät viestit, maksut, varastokirjanpito, tilikartta ja raportit. Lisäksi SimplBooksissa on monia lisämahdollisuuksia, jotka on kuvattu alla.

 

 • monikielisyys: suomi, viro, venäjä, englanti
 • rajoittamattomasti käyttäjiä
 • valuuttatuki kaikille toiminnoille
 • ohjetekstit ja käyttöohjeet
 • API – ohjelmointirajapinta