SimplBooksin käyttöehdot

SimplBooks Oy (y-tunnus 2819885-6, osoite Helsinki, Suomi) (jatkossa ”Me”) hallinnoi SimplBooks-alustaa osoitteessa https://www.simplbooks.fi/ (jatkossa ”Alusta”), jonka välityksellä käyttäjälle tarjotaan yksinkertaista ja mukavaa kirjanpito-ohjelmistoa.

Te” tarkoittaa Meidän kanssamme tämän sopimuksen solminutta juridista (myös hänen nimissään toimivaa henkilöä) tai fyysistä henkilöä, joka on suostunut näihin käyttöehtoihin (jatkossa ”Ehdot”). Vahvistatte Ehtoihin suostuessanne ja Alustaa käyttäessänne, että olette lukeneet Ehdot huolellisesti. Suostuttuanne Ehtoihin, muuttuvat ne Teidän ja Meidän välillä solmituksi sitovaksi sopimukseksi (jatkossa ”Sopimus”).

PALVELU JA SEN KÄYTTÖ

Alustan välityksellä voi käyttää verkkopohjaista ohjelmistoa päivittäisen kirjanpidon tekemiseen (jatkossa ”Palvelu”). Palvelun käyttäminen on mahdollista vain rekisteröityneille käyttäjille. Yrityksen käyttäjätiliä luotaessa voi vastaavaan tiliin kutsua liittymään myös muita yritykseen liittyviä henkilöitä ja antaa heille yrityksen käyttäjätilin hallinnoinnissa erilaisia rooleja, esim. Alustan käyttöoikeudet. Henkilöiden määrä, jotka voivat liittyä yhteen yrityksen tiliin, riippuu valitsemastanne paketista. Te voitte käyttää Palvelua milloin tahansa sekä pöytäkoneelta, älypuhelimesta että myös tabletilta lataamatta ohjelmistoa.

Palvelua käyttävät kirjanpitoyritykset voivat liittää Alustaan yrityksiä, joille he tarjoavat talous- ja liiketoiminnan puitteissa kirjanpitopalveluita, ja hallinnoida näin helposti asiakkaitaan.

Fyysisen henkilön tulee käyttäjätilin luomiseksi ja Palvelun käyttämiseksi olla vähintään 18-vuotias Suomen lakien mukaan oikeustoimikelpoinen fyysinen henkilö. Juridisen henkilön, jonka nimissä käyttäjätili luodaan, tulee olla vaatimusten mukaan rekisteröity ja täysin oikeustoimikelpoinen. Jos solmitte Sopimuksen juridisen henkilön, esimerkiksi työnantajanne, nimissä tai liikeyrityksen nimissä, jolle tarjoatte palveluita, niin teidän tulee olla valmis todistamaan, että teillä on laillinen oikeus ottaa tämän henkilön nimissä sitovia velvoitteita.

Käyttäjätilin luomiseksi Teidän tulee esittää Alustalla nimenne, s-postiosoitteenne sekä ainutlaatuinen ja turvallinen salasana.

TEIDÄN OIKEUTENNE JA VELVOITTEENNE

Te olette velvollinen:

 • Noudattamaan Alustaa käyttäessänne näitä Ehtoja. Muun muassa ymmärrätte, että Meillä on milloin tahansa oikeus seurata Alustalla tapahtuvaa toimintaa, mukaan lukien Teidän toimintaanne, ja käyttää kaikkia laillisia välineitä Ehtojen rikkomisen havaitsemiseen.
 • Esittämään rekisteröityessänne todellisia tietoja, mukaan lukien rekisteröitymään oikealla ja täydellisellä nimellänne, ja käyttämään voimassa olevaa s-postiosoitetta.
 • Takaamaan, että Alustaa käytettäessä esitetyt tiedot eivät olisi vääriä, harhaanjohtavia tai epätarkkoja, eivät rikkoisi kolmansien osapuolien oikeuksia eivätkä olisi ristiriidassa voimassa olevan lain tai hyvin tapojen kanssa.
 • Pitämään Alustalla tai Alustan kautta Teille annetut tiedot luottamuksellisina.
 • Pitämään Alustan käyttöön annettua salasanaa ja käyttäjätunnusta niin, ettei se päätyisi kolmansien osapuolien käsiin. Näin ollen ymmärrätte, että olette täysin vastuussa Alustaan liittyvän käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilytyksestä. Suosittelemme turvallisuuden takaamiseksi pitämään käyttäjätunnuksen ja salasanan erillä toisistaan.
 • Ilmoittamaan Meille heti Alustan käyttöön annetun salasanan ja/tai käyttäjätunnuksen katoamisesta tai joutumisesta kolmansien osapuolien käsiin. Jos olette ilmoittaneet Meille mahdollisesta tunnistustietojen joutumisesta vieraille henkilöille, on Meillä oikeus rajoittaa Alustan käyttöänne tai pysäyttää käyttöoikeutenne kunnes olette määrittäneet itsellenne uuden salasanan. Te olette vastuussa tunnistustietojen avulla otetuista velvoitteista ja muista toimista kunnes Meille on ilmoitettu tunnistustietojen joutumisesta vieraille henkilöille ja Meillä on ollut kohtuullinen aika estää Alustan käyttö.

Teidän on kielletty:

 • Käyttää Alustaa petokseen tai mihin tahansa muuhun laittomaan tarkoitukseen.
 • Ladata tai lähettää viruksia tai mitä tahansa muita haittaohjelmistoja, joita käytetään tai saatetaan käyttää tavalla, joka vaikuttaa Alustan funktionalisuuteen tai toimintaan.
 • Luoda Alustalla käyttäjätili, jos se ei liity Teidän talous- tai liiketoimintaanne, Teidän on myös kielletty luoda Alustalle käyttäjätiliä kuluttajana.

MEIDÄN OIKEUTEMME JA VELVOITTEEMME

Meillä on oikeus oman valintamme mukaan rajoittaa tai perua Alustan käyttöoikeutenne, mikäli:

 • Te rikotte oleellisesti Ehtoja tai ette korjaa mitä tahansa rikkomusta antamamme kohtuullisen ajan kuluessa.
 • Te olette esittäneet Alustan käyttäjäksi rekisteröityessänne tai Alustan käyttämiseksi tietoja, jotka ovat vääriä, harhaanjohtavia ja/tai epätarkkoja.
 • Meillä on epäilys, että Te olette tallentaneet Alustalle tai ohjelmistoon sopimattomia tietoja, jotka voivat vahingoittaa muiden käyttäjien ohjelmiston käyttöä tai rikkoa Ehtoja muulla tavalla. Meillä on myös oikeus rajoittaa Teidän pääsyänne Alustaan ja sen tarjoamaan ohjelmistoon tiedostojen turvallisuuden ja ohjelmiston käytettävyyden takaamiseksi.

Meillä on oikeus kehittää Alustaa ja siellä tarjottavaa ohjelmistoa milloin tahansa ja Meillä on oikeus käyttää ohjelmistossa avoimella lähdekoodilla varustettua ohjelmistoa.

Meillä on milloin tahansa oikeus muuttaa tai täydentää Ehtoja yksipuolisesti Alustan ja Palvelun kehityksestä johtuen tai niiden paremman ja turvallisemman käytön vuoksi.

Suostuessanne Ehtoihin, annatte Meille oikeuden julkaista Teidän antamianne ohjelmistoon tai Palveluun liittyviä suosituksia, huomioita ja ehdotuksia markkinointitarkoituksiin.

Me olemme velvollisia pitämään Alustalla tai Alustan kautta Meidän tietoomme tulleita tietoja luottamuksellisina.

LISENSSI

Annamme Teille Ehtoihin suostuessanne ei-yksinomaisen oikeuden (yksinkertainen lisenssi) käyttää Alustaa ja siellä tarjottavaa ohjelmistopalvelua Sopimuksen voimassaoloaikana valitsemanne paketin ehtojen mukaisesti (jatkossa ”Lisenssi”). Teille Sopimuksen perusteella annettava Lisenssi on voimassa Sopimuksen solmimishetkellä käytettävään ohjelmistoversioon. Pidätämme silti oikeuden muuttaa tai täydentää Sopimuksen mukaisesti lisensoitua ohjelmistoa milloin tahansa.

Ohjelmiston käyttö tapahtuu verkkoyhteyden avulla. Me mahdollistamme Teille pääsyn ohjelmistoon niin, että Te voitte käyttää ohjelmistopalvelun ominaisuuksia ja sen funktionaalisuuksia Sopimuksen mukaan (myös käyttäjätunnukset ja salasanat).

Te ymmärrätte, että Teille annetaan Sopimuksen perusteella vain ohjelmiston käyttöoikeus Sopimuksessa sovituin määrin. Ohjelmiston tekijänoikeudet, otsikko ja kaikki muut ohjelmistoon liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat ja tulevat kuulumaan Meille tai Meidän yhteistyökumppaneille. Näin ollen ymmärrätte, että lisensoinnissa Meillä säilyy oikeus itse käyttää ohjelmistoa ilman estoja, antaa ohjelmiston käyttöoikeus rajoittamattomalle määrälle kolmansia osapuolia. Lisäksi Meillä säilyy oikeus antaa ohjelmiston oikeuksien kuuluvuus kolmannelle osapuolelle.

Te olette velvollinen ilmoittamaan Meille heti ohjelmiston tai sen osan luvattomasta käytöstä tai mistä tahansa muusta immateriaalioikeuden rikkomisesta. Lisenssin käyttö on luvallista kaikkialla maailmassa.

MAKSU

Teillä on Palvelua käyttäessänne mahdollisuus valita erilaisten ja erihintaisten Palvelupakettien väliltä. Pakettien kuvaukset ja tiedot niiden hinnoista löydät tästä: https://www.simplbooks.fi/hinnat/. Kaikkiin hintoihin lisätään arvonlisävero.

Sopivan paketin valitsemisen jälkeen, Teillä on oikeus käyttää Palvelua ilmaiseksi 30 kalenteripäivän ajan. Ilmaisen käyttöajan päätyttyä, on Teillä oikeus luopua Palvelusta vapaasti.

Olette velvollinen maksamaan Maksua Palvelusta ennakkomaksuna Meidän lähettämämme sähköisen laskun mukaan seitsemän (7) vuorokauden kuluessa laskun lähettämisestä. Jos Me emme jostain syystä ole esittäneet laskua seitsemän (7) vuorokauden kuluessa seuraavan ajan alusta lukien, maksatte Palvelun käytöstä yhden laskutuskauden määrän voimassa olevan hinnaston mukaan. Tällaisessa tapauksessa Teillä on oikeus vaatia Meiltä jälkikäteen laskua maksetusta summasta. Jos laskua ei makseta eräpäivään mennessä, on Meillä oikeus estää Palvelun käyttö kunnes kaikki laskut on maksettu.

Palvelupaketin hintaan saattaa liittyä myös maksuja Teidän valitsemastanne lisäpalvelusta hinnastossa ilmoitetun summan mukaisesti (esim. maksu tiedoston tai sen osan palauttamisesta). Jos Alustalle tallennetut tiedot häviävät, katoavat, muuttuvat tai vahingoittuvat kokonaan tai osallisesti Teidän toimintanne vuoksi, on Meillä oikeus vaatia maksua tietojen palauttamisesta.

Meillä on oikeus muuttaa Palvelun hintaa ilmoittaen siitä vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen muutosten voimaantuloa. Jos ette suostu Palvelun muutettuun hintaan, on Teillä oikeus lopettaa Sopimus välittömästi.

ASIAKASTUKI JA YHTEYSTIEDOT

Tarjoamme Alustan käytössä esiintyneisiin ongelmiin ja vikojen korjaukseen tukipalvelua. Alustan tukipalvelun saamiseksi Teidän tulee ottaa Meihin yhteyttä puhelimitse numeroon 040 024 0458, sähköpostiosoitteeseen support@simplbooks.fi tai lähettämällä Meille Alustalta kirjeen lisäten oman etunimenne, sukunimenne ja s-postiosoitteenne, jotta voimme vastata Teille.

Tukipalvelun lisäksi tarjoamme Teille mahdollisuuden saada tukiympäristöstämme apua Alustan käyttöön, joka sisältää forumin ja Alustan käyttöohjeet.

Emme takaa, että Meidän antamamme vastaus on riittävä tai täydellinen. Me teemme parhaamme vastataksemme kysymyksiinne mahdollisimman tarkasti ja ilman perusteettomia viivytyksiä.

VASTUU JA VAHINKOJEN KORVAUS

Alustaan liittyvä tai sen kautta saatavaksi tehty sisältö, mukaan lukien ohjelmisto, tarjotaan periaatteella ”kuin on” ja ”kuin saatavissa”, ilman mitään suoraan tai välillisesti annettua takuuta. Irtisanoudumme kaikista takuista siinä määrässä, joka on voimassa olevan lain mukaan mahdollista.

Me emme takaa, että Alusta ja sen välityksellä tarjottava ohjelmisto ovat yhteensopivia minkä tahansa Teidän käyttämänne laitteiston tai ohjelmiston kanssa, ovat aina saatavissa tai jonain konkreettisena aikana saatavissa, toimivat aina katkoitta, ovat turvallisia ja viattomia, vastaavat Teidän mihin tahansa tarpeisiin tai toiveisiin tai ovat viruksettomia, häiriöttömiä, suojeltuja murroilta ja muilta turvallisuutta vähentäviltä asianhaaroilta.

Me emme ole vastuussa Palvelun vioista tai katkoksista, mutta teemme parhaamme, jotta minkä tahansa vian tai katkoksen esiintyessä, siihen reagoitaisiin välittömästi ja Palvelun toiminta korjattaisiin ensitilassa. Korjaamme kiireelliset Palvelun käytön estävät viat Palvelun toiminnassa yhden (1) arkipäivän aikana, tai jos se ei ole teknisesti mahdollista, ilmoitamme Teille, milloin Palvelu on taas käytettävissä. Korjaamme muut viat, jotka eivät estä Palvelun käyttöä (esim. jokin Palvelun funktio ei toimi kunnolla), ongelman laadusta riippuen kohtuullisen ajan kuluessa. Viat ja katkokset Alustan käytössä saattavat johtua mm. siitä, että Me korjaamme tai täydennämme Alustan funktionaalisuutta.

Me emme ole vastuussa Alustalle syötettyjen tietojen oikeellisuudesta, emmekä laista tulevien velvoitteiden täyttämisestä.

Te suostutte hyvittämään Meille kaikki kulut, vahingot, vaatimukset ja kulut (myös oikeusapukulut), jotka tulevat suoraan tai välillisesti siitä, että Te olette rikkoneet näitä Ehtoja tai mitä tahansa lain pykälää.

Me pidätämme itsellämme oikeuden kehittää ohjelmistoa. Muutoksia ja täydennyksiä tehdään vastaavasti Meidän kuin ohjelmistokehittelijän tahtomme mukaisesti, jotta: (a) ohjelmiston olemassa olevaa funktionalisuutta parannettaisiin tai täydennettäisiin, (b) ohjelmiston turvallisuutta parannettaisiin tai lisättäisiin, (c) ohjelmistosta tehtäisiin lain vaatimuksia vastaava.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN

Ehtoihin suostuessanne syntynyt oikeussuhde Meidän ja Teidän välillä on voimassa toistaiseksi.

Meillä ja Teillä on oikeus lopettaa Ehtoihin suostuessanne syntynyt oikeussuhde ilmoittaen siitä toiselle osapuolelle. Irtisanominen ajoittuu aikaisintaan meneillään olevan laskutusjakson loppuun. Meneillään olevasta ja maksetusta laskutusjaksosta ei siten palauteta rahoja takaisin.

Meillä on oikeus lopettaa Ehtoihin suostuessanne syntynyt oikeussuhde poikkeuksellisesti ilmoittaen siitä Teille, jos Te olette oleellisesti rikkoneet Ehtoja tai ette ole poistaneet mitä tahansa Ehtojen rikkomusta 10 vuorokauden kuluessa saatuanne Meiltä vastaavan ilmoituksen. Oikeussuhteen päättyessä poistamme Teidän käyttäjätilinne. Ehtoja rikottaessa on Meillä oikeus rajoittaa Teidän Alustan käyttöoikeuttanne.

Oikeussuhteen päättymisen syystä riippumatta, säilytämme Alustalla antamianne tietoja kuusi (6) kuukautta oikeussuhteen päättymisen jälkeen, jolloin Teillä on oikeus tilata käyttäjätiliin liittyvien tietojen palautus.

Teille Sopimuksen mukaan annettu Lisenssi ei ole enää Sopimuksen päätyttyä voimassa.

LOPPUSÄÄDÖKSET

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tai täydentää näitä Ehtoja milloin tahansa ilmoittaen siitä Teille vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennakkoon. Jos Te ette suostu uusiin ehtoihin, on Teillä oikeus lopettaa Sopimus välittömästi.

Alustan käytöstä tuleviin oikeussuhteisiin Meidän ja Teidän välillä sovelletaan Suomen lakeja.

Alustan käytöstä aiheutuneisiin kiistoihin yritetään löytää ratkaisu neuvottelemalla. Jos ratkaisua ei löydetä, ratkaisee kiistan Helsingin käräjäoikeus.

 

Viimeksi muutettu: 29.04.2019

Kokeile 30 päivää ilmaiseksi!

Rekisteröityminen on helppoa ja antaa sinulle mahdollisuuden kokeilla SimplBooksia ilman sitoutumista.