Share this post

Yrittäjä, älä ruoki verokarhua turhaan – muista arvonlisäveron alarajahuojennus! (4)

Alv alarajahuojennus on verottajan tapa tukea liikevaihdoltaan pieniä yrityksiä. Sen saa täysimääräisesti maksimissaan 15 000 euron liikevaihdolla ja osittaisena, jos liikevaihto on yli 15 000 euroa mutta on alle 30 000 euroa. Huojennuksen hakeminen on aina yrittäjän vastuulla ja sitä kannattaa aina ehdottomasti hakea, jos siihen on oikeus.

Milloin yritys on oikeutettu arvonlisäveron alarajahuojennukseen?

Alv alarajahuojennus on tarkoitettu niille yrityksille ja yrittäjille, jotka kuuluvat alv-rekisteriin ja joiden tilikauden liikevaihto on alle 30 000 euroa. Liikevaihto tarkoittaa yrityksen arvonlisäverotonta myyntituottoa, eli yrityksen tuotteiden tai palveluiden myynnistä saatuja tuottoja ilman arvonlisäveron osuutta.

Alarajahuojennusta ei kuitenkaan voi saada, jos yrityksen tilikauden arvonlisävero on negatiivinen, eli yritys on saanut enemmän alv-palautuksia kuin maksanut arvonlisäveroa. Esimerkiksi uusilla yrityksillä tilikauden arvonlisävero voi jäädä negatiiviseksi, jos ostoja on paljon eikä myyntiä ole vielä ehtinyt kertymään. 

Huojennus jää saamatta myöskin siinä tilanteessa, jos ulkomaisella elinkeinonharjoittajalla ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa tai jos yrityksen koko liikevaihto muodostuu sellaisesta toiminnasta, joka ei oikeuta alarajahuojennukseen.

Alv alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto

Alv alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto pitää sisällään :

 • Arvonlisäverovelvolliset myynnit ilman alv:n osuutta
 • Käännetyn verovelvollisuuden alaiset myynnit (AVL 8 a–8 d §) 
 • Muutamia arvonlisäverottomia myyntejä kuten:
  • Tavaran myynti muihin EU-maihin (yhteisömyynti, AVL 72 a–72 c §), 
  • Verottomat moottoriajoneuvojen myynnit (AVL 72 e §) 
  • Verottomien palveluiden myynti (AVL 71 ja 72 §). 

Sen sijaan mm. metsätaloudesta saatuja vastikkeita, veikkausasiamiehen palkkioita sekä arvonlisäverottomia tukia ei lasketa mukaan alv alarajahuojennukseen oikeuttavaan liikevaihtoon.

→ Katso kaikki huojennukseen oikeuttavat myynnit Verohallinnon syventävistä vero-ohjeista.

12 kuukauden liikevaihto

Kun lähdetään laskemaan alarajahuojennuksen määrää, on ensinnäkin tärkeintä tietää, että liikevaihdon tulee aina vastata 12 kuukauden liikevaihtoa. Yritystä aloittaessa tilikauden pituus voi olla 12 kuukautta pidempi tai lyhyempi, joten ensimmäinen etappi on muuttaa mahdollisen pidemmän tai lyhyemmän tilikauden liikevaihto vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa. Se tapahtuu helpoiten kertomalla liikevaihto luvulla 12 ja jakamalla saatu tulos (täysien) kuukausien lukumäärällä. 

Tmi Alvin Alarajan ensimmäinen tilikausi oli 14 kuukauden mittainen ja sen liikevaihto 29 166 euroa. Koska ensimmäinen tilikausi on pidempi kuin 12 kuukautta, täytyy liikevaihto laskea vastaamaan 12 kuukauden liikevaihtoa.

 • Tilikauden liikevaihto: 29 166 euroa
 • Tilikauden kuukaudet: 14 kk
 • Muunnettu liikevaihto: 29 166 € x 12 kk / 14 kk = 25 000 euroa.

Miten alv alarajahuojennus lasketaan?

Jos liikevaihto on enintään 15 000 €, on alarajahuojennuksen määrä sama kuin siihen oikeuttavan veron määrä, joten huojennuksen määrää ei tarvitse erikeen laskea laskea. Mutta, jos liikevaihto on yli 15 000 € mutta alle 30 000 €, alv alarajahuojennuksen laskeminen tapahtuu seuraavalla kaavalla:

Alv alarjahuojennus laskukaava on: arvonlisävero–(liikevaihto–15 000€)x arvonlisävero/15 000€

Kaava näyttää hirveän monimutkaiselta, mutta ei hätää, tästäkin selvitään.

Tmi Alvin Alarajan 14 kuukauden pituisen tilikauden liikevaihto suhteutettuna 12 kuukauden liikevaihtoon on 25 000 euroa. 14 kuukauden pituisen tilikauden aikana Alvin on kerännyt asiakkailta arvonlisäveroja yhteensä 7000 euroa sekä vähennettävää arvonlisäveroa Alvinille on kertynyt ostoista 2000 euroa. Alvin on siis maksanut tilikauden aikana arvonlisäveroja verottajalle (7000–2000)=5000 euroa.

Koska Alvin alarajahuojennukseen oikeuttava liikevaihto jää alle 30 000 euron, voi hän hakea alv alarajahuojennusta ja saada osan maksamistaan arvonlisäveroista takaisin.

Alarajahuojennuksen määrä on 5000 – (25 000€ – 15 000€) x 5000€ / 15 000€ = 1 666,67 €

Pssst… Tiesithän, että Verohallinnon alv alarajahuojennuslaskuri tekee laskutoimituksen puolestasi, kunhan annat sille tarvittavat tiedot, kuten tiedot tilikauden pituudesta, arvonlisäverolliset myynnin määrästä (ilman alv:n osuutta) sekä suoritettavien että vähennettävien arvonlisäverojen määrät.

Huojennuksen ilmoittaminen

Yrittäjän on itse aina huolehdittava alv:n alarajahuojennuksen laskemisesta sekä sen ilmoittamisesta verottajalle. Alarajahuojennuksen tiedot ilmoitetaan arvonlisäveroilmoituksella, mutta arvonlisäveron verokausi ratkaisee, ilmoitetaanko tiedot kalenterivuoden vai tilikauden viimeisellä alv-ilmoituksella. 

Jos alv:n verokausi on

 • Kuukausi: Ilmoitetaan tiedot tilikauden viimeisellä alv-ilmoituksella. Jos tilikausi on kalenterivuosi, tapahtuu alarajan ilmoitus joulukuun alv-ilmoituksella.
 • Neljännesvuosi: Ilmoitetaan vuoden viimeisen neljänneksen alv-ilmoituksella, eli loka-joulukuun ilmoituksella.
 • Kalenterivuosi: Ilmoitetaan kalenterivuodelta annettavalla arvonlisäveroilmoituksella.

SimplBooks kirjanpito-ohjelmalla alv alarajahuojennus ilmoitetaan helposti arvonlisäverolaskelmalla valitsemalla “kyllä” kohtaan “haluatteko antaa arvonlisäverohuojennuksia koskevia tietoja tämän verokauden aikana?”. Tämän jälkeen ohjelma kysyy syyn alarajahuojennuksen ilmoittamiselle, liikevaihdon määrän sekä huojennukseen oikeuttavan veron määrän.

Ilmoituksen voi myös antaa OmaVerossa, jossa arvonlisäverolaskelmalla täytyy laittaa kyllä kohtaan “oletko oikeutettu alarajahuojennukseen tällä verokaudella?”. Tämän jälkeen lomakkeelle täytetään alarajahuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon sekä veron määrä. 

Ilmoituksella kysyttävän veron määrä selviää ottamalla arvonlisäverolaskelma koko vuodelta ja katsomalla kohtaa “Maksettava vero / Palautukseen oikeuttava vero (-)”. Eli toisin sanoen alarajahuojennusta hakiessa verottaja haluaa tietää maksettavien ja vähennettävien alvien erotuksen.

Tmi Alvin Alaraja ilmoittaa alarajahuojennuksen verottajalle suoraan SimplBooks kirjanpito-ohjelmasta.

 • Syy: Verovuoden viimeinen jakso
 • Arvonlisäverohuojennuksen piiriin kuuluva liikevaihto: 25 000 €
 • Arvonlisäveron huojennukseen oikeuttava vero: 5000 €

Alv alarajahuojennus kirjanpidossa ja veroilmoituksella

Arvonlisäveron alarajahuojennus on verotettavaa tuloa. Suoriteperusteisessa kirjanpidossa se lasketaan sen tilikauden tuloksi, jonka aikana se on muodostunut, kun taas maksuperusteisessa kirjanpidossa huojennus on tuloa sinä vuonna, jolloin Verohallinto palauttaa huojennuksen. 

Verottaja kuitenkin kertoo maksuperusteisesta kirjanpidosta vielä seuraavaa: “jos maksuperusteista kirjanpitoa pitävä vähentää huojennuksen määrän verokaudelta maksettavaksi tulevasta verosta, huojennus on sen verovuoden tuloa, jonka aikana kyseisellä arvonlisäveroilmoituksella ilmoitettu vero olisi erääntynyt maksettavaksi.” Tämä selkokielistettynä tarkoittaa, että huojennusta ei palauteta, jos joulukuussa on kertynyt maksettavaa arvonlisäveroa vaan alarajahuojennus vähennetään tästä. Näissä tapauksissa huojennus kirjataan tuloksi samalle verovuodelle kuin erääntynyt vero, mistä huojennus on vähennetty.

→ Tsekkaa kuinka alarajahuojennus kirjataan SimplBooks kirjanpito-ohjelmassa

Tuloveroilmoituksella alarajahuojennus ilmoitetaan kohdassa “Saadut tuet ja avustukset”.

Alarajahuojennuksen keskeisin tarkoitus on siis mahdollistaa pienyritysten kasvumahdollisuudet, mutta valitettavasti alv alarajahuojennus on näillä näkymin käytettävissä enää vuosina 2023 ja 2024. Hallituksen lakiesityksen mukaan “alarajahuojennuksesta tullaan Suomessa luopumaan arvonlisäverodirektiivin muutoksen velvoittamana vuoden 2025 alusta lukien”.

Kokeile heti

Helppokäyttöinen ja edullinen SimplBooks kirjanpito-ohjelma. Ota käyttöön kahdessa minuutissa ja kokeile 30 päivää ilmaiseksi! Ohjelmalla on jo yli 20 000 tyytyväistä käyttäjää.

HUOMIO! SimplBooks blogissa kirjoitetut postaukset ja aiheet ei ole välttämättä juridisesti tarkkoja ja suosittelemme aina ottamaan yhteyttä asiantuntijaan. Blogin kirjoittajat tekevät parhaansa virheettömän sisällön eteen, mutta eivät ota vastuuta mahdollisista pienistä erehdyksistä. On otettava huomioon myös jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö.

Comments (4)

 • utelias Reply

  Miten kyseisen laskelman kulut ja sen arvonlisäverot saadaan SimplBooks-järjestelmästä suoraan? Liikevaihto on helppo, mutta entäs sitten kun on eri arvonlisäverokannalla olevia kuluja.

  10/12/2018 at 19:24
  • Silver Sirel Reply

   SimplBooksissa ei ole valitettavasti erillista raporttia, joka tuottaisi mainitun informaation. Koko vuodelle otettu arvonlisäverolaskelma ratkea tilanteen osittain, koska arvonlisäverolaskelma on porautuva ja riville klikkaamalla näkyy mistä rivin saldo muodostuu. Jos yrityksellä on eri arvonlisäverokantoja voi olla hyvä käyttää apuna myös pääkirjaa.

   12/12/2018 at 13:20
 • Aloitteleva käyttäjä Reply

  Silverin vastauksessaan mainitsema porautuvuus on erinomaisen helpottava ominaisuus, jota aikaisemmassa kirjanpitosovelluksessani ei ollut.

  11/02/2019 at 13:52
  • Silver Sirel Reply

   Kiitos kommentistasi! Mukava kuulla, että porautuvuus on ollut hyödyllistä!

   14/02/2019 at 11:35

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Kokeile 30 päivää ilmaiseksi!

Rekisteröityminen on helppoa ja antaa sinulle mahdollisuuden kokeilla SimplBooksia ilman sitoutumista.