Share this post

Yritysmuodon valinta – toiminimi vai osakeyhtiö? (0)

 

Yritystoimintaa perustettaessa tulee monesti mietittyä kannattaako omaan toimintaan valita toiminimi vai osakeyhtiö. Valintaa on hyvä miettiä tarkkaan ja eri näkökulmista, sillä valinnalla on vaikutusta niin vastuisiin, kirjanpitoon kuin verotukseenkin. Käymme tässä tekstissä läpi näiden kahden Suomen suosituimman yritysmuodon eroja, ja autamme pohtimaan kumpi olisi sopivampi vaihtoehto eri tilanteisiin: toiminimi vai osakeyhtiö.

Mitä yrityksen perustaminen vaatii ja pitääkö yritys rekisteröidä?

Toiminimi on helppo perustaa ja se sopii usein hyvin yrittäjille, jotka aloittavat pienimuotoista toimintaa tai toimivat sivutoimisena yrittäjänä. Jos haluat harjoittaa toimintaa ilman erillisiä liiketiloja ja vain omalla nimelläsi, useimmiten riittää, että liityt Verohallinnon rekistereihin OmaVeron kautta. Toiminimeä ei kaikissa tilanteissa siis tarvitse edes rekisteröidä kaupparekisteriin. Jos haluat suojata toiminnallesi nimen, silloin kaupparekisteriin liittyminen on hyödyllistä.

Osakeyhtiö puolestaan on aina pakko rekisteröidä kaupparekisteriin. Osakeyhtiön rekisteröinti maksaa noin 280–370 euroa, riippuen siitä tehdäänkö rekisteröinti paperilla tai verkossa. Jos toiminimen haluaa rekisteröidä, se maksaa noin 70 euroa, joten rekisteröinnin näkökulmasta toiminimen perustaminen on hiukan edullisempaa. Ajankohtaiset hintatiedot löydät PRH:n verkkosivuilta.

Toiminimenkin rekisteröinti kaupparekisteriin on pakollista silloin, kun kyse on luvanvaraisesta toiminnasta, yritys toimii erillisessä liiketilassa tai yrityksessä on yrittäjän tai yrittäjän perheenjäsenten lisäksi muita työntekijöitä. Luvanvaraiseksi elinkeinotoiminnaksi luokitellaan esimerkiksi alkoholin anniskelu ja myynti, apteekkipalvelut ja ajoneuvojen katsastus. Lisää luvista ja velvoitteista voit lukea Suomi.fi-sivulta.

Mitä kirjanpidollisia vaatimuksia yhtiömuodoilla on?

Toiminimen kirjanpitoa on usein mahdollista tehdä yhdenkertaisesti, eikä tilinpäätöstä kaikissa tilanteissa tarvitse laatia tai ilmoittaa kaupparekisteriin. Kirjanpitoa voi usein tehdä maksuperusteisesti, mutta kannattaa muistaa että jos tilinpäätös laaditaan, se tulee oikaista suoriteperusteiseksi. Kirjanpitoon liittyviä helpotuksia on siis hyödynnettävissä toiminimen kohdalla, jos yritystoiminta on pientä. Toiminimen kirjanpidon vaatimukset riippuvat yrityksen toiminnan laajuudesta, kuten liikevaihdosta, taseesta sekä henkilöstön määrästä. Tarkemmat tiedot kirjanpidon rajoista toiminimelle kannattaa tarkistaa verottajan verkkosivuilta.

Osakeyhtiön kirjanpito tulee puolestaan aina tehdä kahdenkertaisena ja suoriteperusteisena viimeistään tilinpäätösvaiheessa. Tilinpäätöksen laatiminen ja sen toimittaminen kaupparekisteriin on osakeyhtiölle pakollista. Osakeyhtiön veroilmoitus tulee jättää neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tilinpäätöksen voi lähettää kaupparekisteriin veroilmoituksen liitteenä OmaVerossa, eli se kannattaa olla vahvistettuna samassa ajassa. Tilinpäätös on vahvistettava erikseen yhtiökokouspöytäkirjassa. Osakeyhtiölle on yleisesti ottaen enemmän vaatimuksia kirjanpidon näkökulmasta. Toisaalta jos hankit toiminnallesi osaavan kirjanpitäjän, helpotat omaa työtaakkaasi molemmissa tapauksissa.

Kuinka paljon pitää maksaa veroja?

Toiminimen veroasioiden hoitaminen on yleensä yksinkertaisempaa, sillä sinun tulee useimmiten huomioida vain henkilöverotus ja mahdollinen arvonlisävero. Toiminimen tulos nääs verotetaan yrittäjän tulona. Toiminimiyrittäjä jättää kaksi veroilmoitusta, yhden toiminimelle ja yhden henkilökohtaisen. Yrittäjän verotuksessa siis ynnätään yhteen toiminimen verotettava tulos (tulot miinus menot) sekä mahdolliset palkkatulot, etuudet ja pääomatulot.

Toiminimiyrittäjänä voit maksaa tuloveroa etukäteen kahdella tavalla. Voit maksaa etukäteen arvioitua ennakkoveroa, samalla tavalla kuin osakeyhtiössä. Jos teet toiminimen ohella palkkatöitä, voit arvioida kokonaistulot verokortille, jolloin verot huomioidaan ennakonpidätyksessä. Osa toiminimen tuloksesta voidaan verottaa pääomatulona, riippuen toiminimen varallisuudesta. Olemme kirjoittaneet toiminimen verotuksesta blogiimme aiemmin, eli klikkaa tästä jos toiminimen verotus kiinnostaa!

Osakeyhtiöön jäävä tulo verotetaan yhteisöveroprosentin mukaan. Yhteisövero on 20 %, eli se voi olla edullisempi kuin ansiotuloverotus, jos toiminimen tulos nousee korkeaksi. Osakeyhtiöön jäävästä varallisuudesta on myös mahdollista maksaa osinkoja, jotka ovat osittain kevyemmin verotettua tuloa saajalleen. Yhtiö on kuitenkin tästä veron jo maksanut. Yrittäjälle maksetut palkat pienentävät yhtiön verotettavaa tuloa, mutta saajan verotus määräytyy kokonaistulojen mukaan. Osakkaiden on mahdollista tehdä verosuunnittelua esimerkiksi siihen liittyen, nostetaanko yrityksestä palkkaa vai osinkoja. Osakeyhtiön verotuksellisiin asioihin on siis jonkin verran enemmän mahdollista vaikuttaa hyvän verosuunnittelun avulla.

Free Calculator Calculation photo and picture

Miten rahojen käsittely hoituu?

Toiminimen rahat ovat samalla yrittäjän henkilökohtaisia rahoja. Kun toiminimiyrittäjä nostaa toiminimen tililtä rahaa, puhutaan yksityisnostoista, joista vastaanottaja eli yrittäjä ei erikseen maksa veroa. Yksityisnostot eivät toki myöskään pienennä toiminimen verotettavaa tulosta.

Toiminimelle ei ole lain mukaan pakollista avata omaa pankkitiliä, koska rahavarat eivät ole erillisiä. Usein kuitenkin suositellaan oman pankkitilin avaamista, koska näin on helpompi pitää yrittäjän ja yrityksen raha-asiat erillään. Erilaiset mahdollisuudet hyödyntää tilejä kannattaa lisäksi tarkistaa omasta pankista, sillä joissakin pankeissa yksityistilin käyttö on kielletty yritystoiminnassa. Vaikka yrityksen ja yrittäjän rahat ovat yhteisiä, on siis silti järkevää pitää ne erillään toisistaan.

Osakeyhtiön rahat ovat yhtiön omaisuutta ja rahan nostaminen osakeyhtiöstä on mahdollista vain lain sallimissa rajoissa, esimerkiksi palkan, päivärahan, kilometrikorvausten tai osinkojen muodossa. Palkasta ja osingoista tehdään aina verojen ennakonpidätys, ja myös verottomat korvaukset kuten päivärahat pitää ilmoittaa tulorekisteriin. Yksinyrittäjänä palkanlaskennan vaatimuksiin ja erilaisiin ilmoituksiin perehtyminen vaatii siis enemmän vaivaa kuin toiminimellä. Osakeyhtiöstä ei siis voi noin vain siirrellä rahaa edestakaisin, mutta erilaisia mahdollisuuksia on enemmän.

Kuinka paljon toiminta vaatii papereiden pyörittelyä ja pakollista byrokratiaa?

Mikäli hoidat kaiken itse, niin papereita saa kummassakin tapauksessa pyöritellä jonkin verran, joskin toiminimen kanssa pääset helpommalla. Mikäli ulkoistat kirjanpidon ja siihen liittyvät velvoitteet, niin voit itse selvitä suht vähällä papereiden pyörittelyllä kummassakin yhtiömuodossa.

Toiminimen kanssa voit helpoimmillaan välttyä kahdenkertaiselta kirjanpidolta, tilinpäätökseltä, yritystilin avaamiselta ja verosuunnittelun kiemuroilta. Osakeyhtiössä puolestaan nämä ovat pakollisia ja lisäksi on erillinen osakeyhtiölaki, johon perehtyminen vaatii työtä ja joka velvoittaa esimerkiksi nimeämään hallituksen ja pitämään yhtiökokouksia. Osakeyhtiössä on siis pakollisia toimia ja päätöksiä tehtävänä selkeästi enemmän.

Miten omistus ja vastuut jakautuvat?

Toiminimi on yhtä kuin itse yrittäjä. Yrittäjä siis itse vastaa yrityksestä ja toiminnastaan omalla omaisuudellaan. Toiminimen ja yrittäjän omaisuus ja velvoitteet ovat yhteisiä. Kaikki velat, vastuut ja sitoumukset tulee hoitaa tämä kokonaisuus huomioon ottaen.

Osakeyhtiössä osakas on pääasiassa vastuussa sijoittamallaan pääomalla. Jos olet osakkaana osakeyhtiössä, riskit ja vastuut ovat rajalliset. Esimerkiksi jos yritys päätyy konkurssiin, on menetetty osuus sijoittamasi pääoma. Pääsääntöisesti osakas ei ole henkilökohtaisessa vastuussa osakeyhtiön velvoitteista, kuten veloista ja sitoumuksista. Osakkaalla on myös mahdollisuus myydä oma osuutensa osakeyhtiöstä pois, kun haluaa lopettaa oman osuutensa yrityksen toiminnassa.

Osakeyhtiön voi omistaa useampi henkilö. Omistusosuuden jakaminen voi olla hyödyllistä esimerkiksi silloin, kun yritykseen haetaan rahoitusta tai jos yritykseen halutaan sitouttaa avainhenkilöitä. Jos perustajia on useampi kuin yksi, kannattaa tehdä osakassopimus, jossa sovitaan osakkaiden velvollisuuksista ja oikeuksista yhtiössä. Osakeyhtiön pyörittäminen on kuitenkin vastuullista toimintaa, joten siihen kannattaa perehtyä kunnolla! Taloudellistakaan vastuuta ei voi väistää, jos osakeyhtiön hallitus on omalla toiminnallaan vaikkapa ajanut yrityksen konkurssiin maksamalla itselleen ylisuuria palkkoja, tai toiminut muuten yhtiön etua vastaan.

Miten sitten on uskottavuuden laita?

Ajatellaanpa että Tmi SimpleBookki tarjoaisi helppokäyttöistä kirjanpito-ohjelmaa. Mitä ajatuksia se herättäisi? Vaikka toiminimi ei missään nimessä tee yrityksestä epäluotettavaa, se voi herättää kysymyksiä. Millainen on esimerkiksi yhtiön taloudellinen tilanne, kuinka paljon toimintaan panostetaan, ja miten vakaalla pohjalla tulevaisuuden näkymät ovat?

Osakeyhtiö voidaan edelleen nähdä luotettavampana ja perinteisenä yhtiömuotona, joka herättää luottamusta asiakkaissa sekä rahoittajissa. Rahoituksen hakeminen osakeyhtiöön on usein helpompaa ja tarjoaa enemmän vaihtoehtoja kuin toiminimi yrityksessä. Toiminimen taloudellinen asema ei ole julkista tietoa, toisin kuin osakeyhtiöiden tapauksessa. Ulkopuolista rahoitusta haettaessa toiminimi on poissuljettu vaihtoehto.

Tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta, ja monelle toiminimi on paras vaihtoehto oman ammatin harjoittamiseen. Jos tarkoituksena on kasvattaa liiketoimintaa, työllistää työntekijöitä ja mahdollisesti hakea ulkopuolista rahoitusta, on osakeyhtiö luontevampi valinta.

Kuinka yritystoiminnan lopettaminen onnistuu?

Toiminimen lopettamiseen on kaksi vaihtoehtoa. Voit erota verottajan rekistereistä ja ilmoittaa toiminnan päättymisestä vain Verohallintoon OmaVerossa. Näin tekemällä toiminimen nimi jää voimaan kaupparekisterissä, ja toiminnan uudelleen käynnistäminen on tulevaisuudessa helppoa. Kun eroat ennakkoperintärekisteristä OmaVerossa, ei veroilmoitustakaan tarvitse toiminimen osalta jättää, vaikka rekisteröinti jäisi kaupparekisteriin voimaan.

Osakeyhtiön lopettamiseen taas liittyy enemmän byrokratiaa ja se kestää yleensä ainakin puoli vuotta. Osakeyhtiön voi myös poistaa Verohallinnon rekistereistä. Jos rekisteröinti jää voimaan kaupparekisteriin (ns. pöytälaatikkoyhtiö), on tilinpäätös toimitettava vuosittain vaikka toimintaa ei olisi. Osakeyhtiön voi toisaalta myös myydä kokonaisena yhtiönä, mikä voikin olla nopeampi keino “päästä eroon” osakeyhtiön velvollisuuksista ilman lopettamisprosessia.

Jos toiminimen toimintaa haluaa jatkaa osakeyhtiönä, on toiminimen toiminta lopetettava ja perustettava uusi osakeyhtiö. Jos toiminimellä on omaisuutta, ja veroseuraamuksilta haluaa välttyä, tulee tämä prosessi hoitaa tarkasti määritellyllä tavalla ns. tasejatkuvuutta noudattaen. Tähän löytyy tarkemmat ohjeet PRH:n verkkosivuilta, ja suosittelemme tarvittaessa hoitamaan homman hyvän kirjanpitäjän kanssa.

Kumpi yritysmuoto sitten kannattaa valita – toiminimi vai osakeyhtiö?

Valinta riippuu useista tekijöistä, kuten liiketoiminnan laajuudesta, työskentelevien määrästä, riskinottohalusta, verotuksellisesta näkökulmasta ja hallinnollisista vaatimuksista.

Toiminimen voi sanoa olevan parempi vaihtoehto niille joille yrittäminen on oman ammatin harjoittamista yksin, pienimuotoista, väliaikaista tai sivutoimista. Mikäli haluat päästä nopeasti ja vaivattomasti liikkeelle, toiminimen kanssa se onnistuu. Jos yritystoiminta perustuu kokonaan sinun työpanokseesi, on toiminimi monesti hyvä vaihtoehto. Mikäli haaveilet tekeväsi kirjanpitosi itse, pääset toiminimen kanssa helpommalla. Myöhemmin, jos innostut yrittämisestä lisää, toiminimen toimintaa voi jatkaa osakeyhtiönä.

Osakeyhtiö on sopiva valinta silloin kun yritystoimintaa on perustamassa useampi henkilö tai sinun on tarkoitus työllistää muita ihmisiä. Mikäli toiminta vaatii investointeja ja tähtää kasvuun, osakeyhtiö tarjoaa enemmän mahdollisuuksia. Osakeyhtiön rahoitus- ja verotusmahdollisuudet ovat moninaisemmat ja verotus voi olla edullisempaa tietyissä tilanteissa. Osakeyhtiön etu on omistajien vastuun rajoittuminen. Osakkaat eivät yleensä ole henkilökohtaisesti vastuussa yhtiön veloista ja sitoumuksista.

 

Kokeile heti

Helppokäyttöinen ja edullinen SimplBooks kirjanpito-ohjelma. Ota käyttöön kahdessa minuutissa ja kokeile 30 päivää ilmaiseksi! Ohjelmalla on jo yli 20 000 tyytyväistä käyttäjää.

HUOMIO! SimplBooks blogissa kirjoitetut postaukset ja aiheet ei ole välttämättä juridisesti tarkkoja ja suosittelemme aina ottamaan yhteyttä asiantuntijaan. Blogin kirjoittajat tekevät parhaansa virheettömän sisällön eteen, mutta eivät ota vastuuta mahdollisista pienistä erehdyksistä. On otettava huomioon myös jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Kokeile 30 päivää ilmaiseksi!

Rekisteröityminen on helppoa ja antaa sinulle mahdollisuuden kokeilla SimplBooksia ilman sitoutumista.