Kun yrittäjä kouluttautuu – mitä voi opiskella ja mitä koulutusmenoja voi vähentää?

Kun yrittäjä kouluttautuu – mitä voi opiskella ja mitä koulutusmenoja voi vähentää?

09. heinäkuutan 2018, 10:57 in Liiketoiminta, Verotus
0 Kommentia

Uuden oppiminen kannattaa aina, mutta miten yrittäjä voi kouluttautua ja millaisten koulutusten kulut voi vähentää verotuksessa?

Yrittäjän oppisopimuskoulutus

Yrittäjä voi suorittaa oppisopimuskoulutuksen omassa yrityksessään. Oppisopimuksella voi suorittaa yrittäjän ammattitutkinnon tai yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon tai lähes minkä tahansa muun ammatillisen tutkinnon. Oppisopimuskoulutus sopii hyvin liiketoiminnan kehittämiseen tai oman yrittäjyysosaamiseen tai ammattitaidon vahvistamiseen.

Oppisopimuskoulutukseen liittyviä menoja ei voi vähentää verotuksessa, mutta koulutuksen teoriapäivistä maksetaan päivärahaa ja matkakorvauksia, jos niistä tulee tulonmenetystä.

Yrittäjän aikuiskoulutustuki

Yrittäjä voi saada aikuiskoulutustukea Koulutusrahastolta päätoimiseen opiskeluun, jonka vuosi hänen verotettavat ansiotulonsa alenevat vähintään kolmanneksella. Tukea myönnetään tutkintoon johtavaan opiskeluun, tutkinnon osien suorittamiseen sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen.

Saadakseen aikuiskoulutustukea, yrittäjällä on oltava kahdeksan vuoden työhistoria ja hänen yrittäjyytensä on kestänyt vähintään vuoden.

Verottomat koulutusmenot

Toiminimen vähennykset

Koulutuksen osalta yksityisiä elinkeinon- ja ammatinharjoittajia eli niin sanottuja toiminimiyrittäjiä koskevat samat vero-ohjeet kuin työntekijän itse maksamaa koulutustakin. Kun toiminimiyrittäjä käy lyhyen, hänen omaa ammattitaitoaan ylläpitävän ja kehittävän kurssin, joka ei johda tutkintoon, sen kulut ovat vähennyskelpoisia.

Esimerkiksi yrittäjän käymä yrityksen markkinoinnin kurssi on selvästi hänen liiketoimintaansa liittyvä koulutus, jonka kulut voi vähentää. Vähennyskelpoisia ovat tällöin esimerkiksi osallistumismaksut, koulutusmateriaalit ja matkakustannukset. Yrittäjän omaa hyvinvointiaan parantaakseen käymä joogakurssi puolestaan ei ole vähennyskelpoinen.

Myöskään tutkintoon johtavien koulutusten kulut eivät ole vähennyskelpoisia. Esimerkiksi ammatillisessa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskeltavat ammattiin tai tutkintoon tähtäävät koulutukset lasketaan elantokustannuksiksi, joten niitä ei voi verotuksessa vähentää.

Osakeyhtiön ja henkilöyhtiön vähennykset

Tuloverolakiin tuli tämän vuoden alussa muutos, jota sovelletaan yrityksessään työskenteleviin osakeyhtiön osakkaisiin ja henkilöyhtiön (avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiin). Sen mukaan yrityksen kustantama koulutus, joka tapahtuu yrityksen intressissä ei ole veronalaista tuloa yrittäjälle. Tällaiseksi koulutukseksi voidaan tulkita kaikki koulutus, joka on hyödyllistä yrittäjälle omassa yrityksessään.

Jos yrittäjä opiskelee ylioppilastutkintoa, ammatillista perustutkintoa, alempaa tai ylempää korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkintoa, matkakustannusten korvaukset ovat kuitenkin veronalaista tuloa.

Helppokäyttöinen ja edullinen SimplBooks kirjanpito-ohjelma. Ota käyttöön kahdessa minuutissa ja kokeile 30 päivää ilmaiseksi! Ohjelmalla on jo yli 15 000 tyytyväistä käyttäjää.

Salla Virtanen

salla.virtanen@sypriini.fi

Salla on yksinyrittäjä ja markkinointiviestinnän asiantuntija Viestintäpalvelu Sypriinissä. Hän kirjoittaa SimplBooksin blogiin vieraskynäkirjoituksia muun muassa markkinointiin ja toiminimiyrittäjän kirjanpitoon liittyvistä asioista.

Kommentteja ei ole

Kirjoita kommentti