Share this post

Millainen on hyvä liiketoimintasuunnitelma – Katso esimerkki! (0)

Liiketoimintasuunnitelma on hyvin tärkeä dokumentti, jos haaveissa on oman yrityksen perustaminen. Liiketoimintasuunnitelma ei ole pakollinen, mutta siitä on suuresti hyötyä sinulle itsellesi ja tarvitset sitä, jos aiot hakea starttirahaa tai rahoittajia toiminnallesi. Mitään yksiselitteistä tai standardi-pohjaa suunnitelmalle ei ole vaan sitä voi mukauttaa aina omiin tarpeisiin sopivaksi.

Yrityksen perustiedot

Liiketoimintasuunnitelma alkaa yleensä aina yrityksen perustiedoilla. 

Yrittäjä: Lauri Laatta
Yrityksen (suunniteltu) nimi: Sisulaatta Oy
Päätoimiala: Rakennustarvikeiden yleistukkukauppa
Yhtiömuoto: Osakeyhtiö
Yrityksen osoite: Laattatie 1, Laattalandia
Puhelinnumero: 040 123 4567
Sähköposti: late(a)sisulaattaoy.fi

Liikeidean kuvaus

Kerro muutamalla lauseella, mikä on liikeideasi. Mitä tuotteita tai palveluita myyt, kenelle ja miten?

Sisulaatta Oy myy ennennäkemätöntä laattaa, joka on valmistettu 100%:sesti kotimaisesta suomalaisesta sisusta. Laatta on ympäristöystävällinen, kestävä sekä soveltuu kodin/julkitilan jokaiselle pinnalle. Asiakkaina ovat niin kuluttajat kuin yrityksetkin. Myynti tapahtuu puskaradion, sosiaalisen median ja lehtimainonnan avulla. Sisulaattojen on myös tarkoitus kiertää eri markkinoita ym. tapahtumia yrityksen pakettiautolla.

Eli lyhyt ja ytimekäs kuvaus, mistä lukija ymmärtää heti, mistä on kyse. Myöhemmässä vaiheessa on aikaa kertoa toiminnasta laajemmin.

Osaaminen

Hyvin usein liikeidea perustuu yrittäjän omaan osaamiseen eli kerro, mikä tukee osaamistasi alalla ja mitä pitää vielä oppia. Onko osaaminen hankittu koulutuksen, työn tai harrastuksen kautta? Onko sinulla aikaisempaa yrittäjäkokemusta tai oletko suorittanut yrittäjyyskoulutuksen?

Olen käynyt ammattikoulussa rakennuspuolen, jonka jälkeen työskennellyt eri rakennus- ja laattafirmoissa yli kymmenen vuoden ajan. Vaikka olen toiminut palkansaajana, on työskentelyni ollut hyvin itsenäistä ja yrittäjämäistä. Osaamiseni alalla on siis vahvaa ja ammattitaitoista. Olen suorittanut työn ohella myös erilaisia kursseja laattojen valmistukseen ja laatoitus tekniikoihin liittyen ja pitänyt huolta, että pysyn uusimpien trendien mukana. Olen myös toiminut asiakaspalvelun ja myynnin parissa.

Omaa osaamista tietokoneiden ja digivalmiuksen kanssa voisin parantaa. Olen ottanut kursseja sosiaalisen median markkinointiin liittyen ja päättänyt ulkoistaa kirjanpidon.

Jos omassa osaamisessa on parantamisen varaa, niin kerro myös, kuinka ajattelit ongelman ratkaista. Opiskelemalla, ulkoistamalla vai jollain muulla tavalla?

SWOT

Vaikka swot-nimi saa jo pieniä pakokauhun tunteita ilmaan, niin ei mitään hätää! Käydään tämäkin askel askeleelta läpi. Swot tulee sanoista strengths, weaknesses, opportunities ja threats. Eli vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat

  • Vahvuuksilla liiketoiminta laitetaan liikkeelle ja ne on niitä taitoja, joita sinä käytät arjessa jatkuvasti. Nyt on siis aika kehua itseä, anna palaa! Missä olet hyvä, miksi olet parempi kuin kilpailijat, onko tuotteiden/palveluiden laatu parempaa kuin muilla, mikä on yrityksesi salaisuus?

  • Heikkouksiin listataan mieltä kaihertavia asioita. Mikä voi haitata yrityksen menestymistä, missä on parantamisen varaa, onko resurssit rajalliset, oma tietotaito vanhentunutta? 

  • Mahdollisuudet kertoo unelmista, toiveista, suunnitelmista. Onko mahdollista laajentua, hankkia yhteistyökumppaneita, vaikuttaako maailman tilanteet positiivisesti yritykseesi, onko mahdollista hyödyntää uutta teknologiaa?

  • Uhat (niin kuin myös mahdollisuudet) tulevat yleensä yrityksen ulkopuolelta. Kilpailun kiristyminen, taloudelliset riskit, lainsäädännön muutokset, trendit jotka muuttavat ostokäyttäytymistä?

Vahvuudet
– Vuosien kokemus laatoittamisesta
– Vahva tietämys eri laatoista
– Uniikki, kotimainen ja ennennäkemätön laatta
– Läpinäkyvä hinnoittelu

Heikkoudet
– Kaikki eivät ole valmiita maksamaan tuotteesta
– Rajalliset resurssit alussa

Mahdollisuudet
– Laattojen vienti ulkomaille
– Yhteistyökumppaneiksi jokainen rautakauppa

Uhat
– Muut firmat alkavat valmistaa samaa laattaa
– Laatoituksen peittoaa jokin muu trendi

Pidä swot mahdollisimman yksinkertaisena ja käytännön läheisenä.

Tuotteet ja palvelut

Kirjaa liiketoimintasuunnitelmaan yleisesti, mitä tuotteita tai palveluita tarjoat ja millaiseen hintaan.

Tarjoan asiakkaille ennennäkemätöntä ja täysin uutta suomalaista laattaa ja tarvittaessa myös laatoituspalvelua. Laatta valmistetaan täysin asiakkaiden toiveiden mukaisesti (esim. väri, koko, kuosi, paksuus jne.) ja jos asiakas haluaa, ne myös asennetaan hänen osoittamaan paikkaan. 

Palvelun hinta riippuu siitä, mitä tehdään. Laattojen valmistus tapahtuu kiinteällä neliömetri hinnalla ja asennukset tuntihinnalla. Asennusten tuntihinta perustuu markkinoilla yleisesti laskutettaviin hintoihin ja laattojen hinta asettuu keskihintaisten laattojen tietämille.

Suurena etuna yritykselleni on, että laattaa ei vielä valmista tai myy kukaan muu.

Voit myös kuvailla mikä tuotteesi/palvelusi hyöty on asiakkaalle ja onko sinulla jotain erityistä kilpailuetua muihin toimijoihin nähden. Kilpailuetua voi olla esim. ajantasainen koulutus, kielitaito, hinnoittelu tai tuotteen uutuusarvo.

Asiakkaat

Kerro, ketkä ovat potentiaalisia asiakkaita ja miksi heistä tulisi asiakkaitasi. Ovatko asiakkaitasi kuluttajat, yritykset, yhteisöt vai kunnat?

Asiakkaitani ovat kaikki kuluttajat, yritykset ja kunnat. Kaikki, joilla voi olla tarvetta laatoille. Tyypillinen asiakas voi olla yksityinen, jolla on kodin remontti meneillään tai esim. kunta, jolla on tarve laatoittaa uimahalli uudestaan. 

Eri asiakasryhmät ovat koko ajan enemmän kiinnostuneita tukemaan kotimaista tuotetta/yritystä, joten uskon tuotteeni kiinnostavan useita. Tärkeimpänä asiakasryhmänä pidän yksityisiä kuluttajia, jotka arvostavat kotimaista, kestävää ja laadukasta sisustuselementtiä.

Voit myös kuvailla ihanneasiakkaasi!

Markkinat ja kilpailijat

Missä markkinasi sijaitsee ja ketä pidät pahimpina kilpailijoina?

Markkinat ovat käytännössä maanlaajuiset ja mahdollisesti myös myöhäisemmässä vaiheessa ulkomailla. Siellä missä remontoidaan, siellä tarvitaan mahdollisesti laattoja. 

Pahimpina kilpailijoina pidän muita laatta-myymälöitä, mutta erona niihin, minulla on yksilöllinen ja tällä hetkellä ainut suomalaisesta sisusta valmistettu laatta.

Kerro myös kuinka eroat kilpailijoista. Miten palvelusi/tuotteesi eroaa heidän palveluista/tuotteista? Tarjoatko laajempia palveluita, onko toimintasi hieman erilaista vai onko sinulla parempi hinta-laatusuhde?

Myynti ja markkinointi

Myynti ja markkinointi on laaja kokonaisuus. Miten myyntiä käytännössä tehdään ja mistä löydät asiakkaat? Mitä markkinoinnin kanavia ajattelit käyttää, mistä markkinointi materiaalit ja miten markkinointi ylipäätään hoidetaan? Tämä osio vaatii paljon vastauksia.

Tarkoitus on myydä ideaa ainoasta kotimaisesta laatasta, joka on valmistettu 100% suomalaisesta sisusta. Tällaista ei ole koskaan aiemmin ollut missään tarjolla ja jokainen laatta on uniikki. Myyntivalttina on edullinen hinta sekä suomalainen käsityö. Myynti tapahtuu käytännössä internetissä ja erilaisilla markkinoilla.

Markkinointia on tarkoitus tehdä perinteisin lehtimainoksin, nettisivuilla, sosiaalisessa mediassa ja puskaradion kautta. Opiskelen parhaillaan digimarkkinointia, joten satsaan pääasiallisesti internet-mainontaan. Digimarkkinoinnin avulla saan nettisivuni ajan kanssa löytymään hakukoneen ensimmäiseltä sivulta. Uskon asiakkaiden löytävän minut myös puskaradion ja olemassa olevien kontaktien kautta.

Potentiaalisia asiakkaita on markkinoilla paljon, sillä nykyinen jokapaikan hinnannousu saa ihmiset etsimään uusia vaihtoehtoja. Ihmiset ovat myös valveutuneita ja etsivät tavaraa, joka on kotimaista ja kestää käytössä pitkään. Tee-se-itse trendi kasvaa koko ajan, joten uskon kehitysnäkymien olevan hyvät.

Markkinointimateriaalien valmistuksesta aion kysellä tarjouksia eri firmoilta.

Voit myös tässä kohti kertoa, mikä on yrityksesi imago tai brändi. Hyvä liiketoimintasuunnitelma ei voi sisältää liikaa tietoa myynnistä tai markkinoinnista!

Liiketoiminnan tavoitteet

Millaiset tulevaisuuden näkymät yritykselläsi on? Minkälaisena näet yrityksen tilanteen 3-5 vuoden päästä?

Tavoitteenani on saada laatalle huomattavaa jalansijaa markkinoilla sekä laajentaa markkinoita ulkomaille. Ulkomaanmarkkinat aloitetaan ensin pohjoismaista, jonka jälkeen laajennetaan Eurooppaan ja sen jälkeen mahdollisesti myös muualle maailmaan.

Tavoitteena on myös seuraavan viiden vuoden aikana työllistää vähintään kaksi kokoaikaista työntekijää. Tarvitsen apukäsiä ulkomaankauppaa varten sekä jälleenmyyjien etsimiseen kotimaassa.

Jos yrityksesi on tarkoitus kansainvälistyä, kerro suunnitelmistasi tässä!

Kannattavuuslaskelma

Kannattavuuslaskelma on lista yrityksen kuluista. Sen tekemällä selvität paljonko sinun on tehtävä myyntiä, jotta yritystoiminta on kannattavaa.

KANNATTAVUUSLASKELMA

Sisulaatta Oy:n kiinteät kulut:

– Laina 500 €
– Puhelin 50 €
– Internet 50 €
– Yel 300 €
– Vakuutukset 200 €
– Kirjanpito 200 €
– Palkka 2000 €
– Muut kulut 1700 €
YHTEENSÄ 5000 €

Muuttuvat kulut
– Laattaneliö 15 €

Myyn laattaa eteenpäin 60 euron neliöhinnalla. Laskukaavalla 5000 / (60 – 15) = 111, selviää, että laattoja olisi myytävä 111 neliötä kuukaudessa, jotta kiinteät kulut saadaan katettua. Tarkoitus on työskennellä keskimäärin 160 tuntia kuukaudessa, joten uskon, että tavoitteeseen päästään helposti.

Rahoitus

Mieti, miten aiot rahoittaa toiminnan ensimmäisinä kuukausina. Riittääkö myynti alkuvaiheessa kattamaan kiinteät kulut vai tarvitseeko hakea lainaa? Laadi myös investointilaskelma, käyttöpääomalaskelma sekä rahoituslaskelma.

Olen varautunut, että toiminnan alussa asiakkailta ei välttämättä tule rahaa yrityksen kassaan. Kiinteät kulut eivät ole alussa kovinkaan suuret, sillä en tarvitse esim. liiketilaa, mutta aion hakea pankista 10 000 euron yrityslainaa kattaakseni kuluja sekä investointeihin. Toimintaa ajatellen tietokone on pakollinen sekä myös pakettiauto, jotta pääsen käymään eri markkinoilla ja tapahtumissa. Olen myös varautunut käyttämään omia henkilökohtaisia säästöjä 8000 euron edestä yritystoiminnan alussa.

Uskon toimintani kattavan kulut viimeistään 2kk päästä aloittamisesta. Markkinointi on tuolloin hyvässä vauhdissa ja olen saanut kontaktoitua paljon isoja asiakkaita. Kannattavaksi liiketoiminta muuttuu viimeistään vuoden päästä aloittamisesta, kun olen saanut paremmin jalkaa ovien väliin sekä tehnyt yritystä tunnetuksi.

On myös hyvä miettiä arviota kuinka kauan kannattavan liiketoiminnan saavuttamisessa kestää.

Riskit

Listaa, millaisia riskejä liiketoimintaasi liittyy. Onko toimintasi riippuvaista laitteistoista tai ohjelmien toimivuudesta, riittääkö tieto-taito palveluiden tarjoamiseen, koetaanko yrityksesi varmasti kiinnostavana?

Uskon laatalle olevan kysyntää kovasti, sillä olen siitä nykyisille työnantajille ja asiakkaille kertonut ja kiinnostusta on ollut. Vastaavaa tuotetta ei ole saatavilla. Isoimpana riskinä koen, että laattojen saatavuus voi olla ajoittain hidasta ja en pysty toimittamaan laattoja kysyntää vastaavalla volyymilla. Tällaisessa tilanteessa tarjoan asiakkaille nimellistä alennusta, jotta tilaus saadaan tehtyä pitkästä toimitusajasta huolimatta.

Toisena riskinä näen oman sairastumisen tai loukkaantumisen, mutta sitä varten aion pitää vakuutukset ja työterveyshuollon aina ajan tasalla.

Mieti myös, mitä riskien toteutumisesta voi seurata ja kuinka niihin voit varautua.

Liiketoimintasuunnitelma kertoo mitä yritys tekee, kenelle, miksi ja miten.

Yhteenveto mahdollisista aihealueista: Yrityksen perustiedot, liikeidean kuvaus, osaaminen, swot, tuotteet ja palvelut, asiakkaat, markkinat ja kilpailijat, myynti ja markkinointi, liiketoiminnan tavoitteet, kannattavuuslaskelma, rahoitus ja riskit.

Muuta huomioitavaa

Yllämainittujen seikkojen lisäksi voit pohtia ihan käytännön asioita, kuten esim. toimitilat, kalusto, työntekijöiden palkkaaminen, vakuutukset ja niin edelleen. Myös mahdolliset lupa-asiat kannattaa selvittää liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä.

Huomioithan, että tämä on vain pieni pintaraapaisu siihen, mikä oikea liiketoimintasuunnitelma on ja mitä suurempi yritystoiminta, sitä tarkempi suunnitelma kannattaa laatia.

Jokaisen yrityksen liiketoimintasuunnitelma on oman näköinen ja kokoinen. Tämä oli vain yksi liiketoimintasuunnitelma esimerkki. Voit siis vapaasti muuttaa osioiden järjestystä, tiivistää tai laajentaa aihealueita tai muutoin muokata suunnitelmaa. Sinä olet yrityksesi paras tietäjä, joten tee suunnitelma parhaalla katsomallasi tavalla! Suunnitelman ulkonäköön kannattaa myös paneutua, sillä saatat joutua esittelemään sitä usealle ulkopuoliselle taholle.

Kokeile heti

Helppokäyttöinen ja edullinen SimplBooks kirjanpito-ohjelma. Ota käyttöön kahdessa minuutissa ja kokeile 30 päivää ilmaiseksi! Ohjelmalla on jo yli 20 000 tyytyväistä käyttäjää.


HUOMIO! SimplBooks blogissa kirjoitetut postaukset ja aiheet ei ole välttämättä juridisesti tarkkoja ja suosittelemme aina ottamaan yhteyttä asiantuntijaan. Blogin kirjoittajat tekevät parhaansa virheettömän sisällön eteen, mutta eivät ota vastuuta mahdollisista pienistä erehdyksistä. On otettava huomioon myös jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Kokeile 30 päivää ilmaiseksi!

Rekisteröityminen on helppoa ja antaa sinulle mahdollisuuden kokeilla SimplBooksia ilman sitoutumista.