Share this post

Rakennuksen poisto kirjanpidossa (0)

Rakennuksen poisto kirjanpidossa tapahtuu ihan samalla periaattella kuin koneiden tai kaluston poistotkin. Sen voi tehdä kerran vuodessa, tilinpäätöksen yhteydessä tai halutessaan poistot voi tehdä vaikka joka kuukausi. Poiston tekeminen yksinkertaisuudessaan tapahtuu laskemalla rakennuksen menojäännöksestä poiston suuruus ja tekemällä kirjanpitoon tarvittava kirjaus.

Kuluva ja kulumaton käyttöomaisuus

Käyttöomaisuus tarkoittaa yrityksen käyttöön hankittua omaisuutta, jota ei ole tarkoitus myydä eteenpäin vaan se on tarkoitettu yrityksen omaan käyttöön. Verotuksessa se jaoitellaan kuluvaan ja kulumattomaan käyttöomaisuuteen.

Kuten nimestä kulumaton käyttöomaisuus voidaan jo päätellä, tarkoittaa se omaisuutta, joka ei ei kulu käytettäessä. Tämän vuoksi kulumattomasta omaisuudesta ei pääsäänöisesti tehdä poistoja, vaan sen sijaan kulumattoman käyttöomaisuuden hankintameno (=arvo, jolla omaisuus on hankittu) vähennetään vasta sitten, kun se luovutetaan eteenpäin tai muutoin menetetään. Kulumatonta käyttöomaisuutta on mm. maa-alueet, osakkeet, arvopaperit sekä taide-esineet.

Kuluva käyttöomaisuus taas puolestaan on yrityksen omaisuutta, joka kuuluu käytössä. Irtaimesta kuluvasta käyttöomaisuudesta, kuten koneista ja kalustosta, voi tehdä maksimissaan 25%:n mukaisen poiston (tai korotetun poiston vuosina 2020-2025), mutta rakennuksien ja rakennelmien poistot kulkevat omia polkujaan.

Rakennukset kirjanpidossa

Rakennuksen poisto eroaa kirjanpidossa muiden hyödykkeiden, kuten koneiden ja kaluston poistoista, sillä tavalla, että rakennuksien poistot pitää tehdä rakennus kohtaisesti, kun taas koneiden ja kaluston kohdalla voidaan poistot tehdä koko tilin menojäännöksestä yhdellä kertaa.

Jos yritys siis omistaa useampia rakennuksia, on ne järkevä merkitä taseeseen niin, että niitä pystyy helposti tarkastelemaan yksitellen. Tämän voi toteuttaa perustamalla jokaiselle rakennukselle oman tilin tai toinen vaihtoehto on laittaa samalla poistoprosentilla olevat rakennukset saman tilin alle, esim. ”Rakennukset 4%”. Jos rakennukset kirjaa taseeseen yhden poistoprosentin alle, täytyy jokaisen rakennuksen poistoja kuitenkin seurata vaikka erillisen Excel-taulukon avulla.

Esimerkki kun jokaisella rakennuksella on taseessa oma tili.

Rakennuksen poistoprosentit

Rakennuksilla ja rakennelmilla ei ole yhtä yhtenäistä poistoprosenttia, vaan se vaihtelee rakennuksen käyttötarkoituksen mukaan.

Verovuoden poiston suuruus saa olla maksimissaan:

 • 7 prosenttia poistamattomasta hankintamenosta, jos rakennus on
  • Myymälärakennus
  • Varastorakennus
  • Tehdasrakennus
  • Työpajarakennus
  • Talousrakennus
  • Voima-asemarakennus
  • Tai muu niihin verrattava rakennus

 • 4 prosenttia poistamattomasta hankintamenosta, jos rakennus on
  • Asuinrakennus
  • Toimistorakennus
  • Tai muu niihin verrattava rakennus.

 • 20 prosenttia poistamattomasta hankintamenosta, jos rakennus on
  • Polttoainesäiliöiden, happosäiliöiden ja muiden sellaisten metallista tai muusta siihen verrattavasta aineesta rakennettujen varasto- ja muiden rakennelmien poistamattomasta hankintamenosta,
  • Puusta tai siihen verrattavasta aineesta rakennettujen kevyiden rakennelmien poistamattomasta hankintamenosta
  • Sellaisen rakennuksen tai rakennelman taikka rakennuksen tai rakennelman osan poistamattomasta hankintamenosta, jota käytetään yksinomaan liiketoiminnan edistämiseen tähtäävässä tutkimustoiminnassa.

On myös hyvä tietää, että rakennuksen poistoprosentti määräytyy rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan. Eli, jos yrityksellä on omistuksessaan teollisuushalli, jota pääasiallisesti käytetään teollisuustoiminnassa, ei hallin päädyssä oleva pieni toimistotila vaikuta poistoprosentin määrään, vaan hallista tehdään kokonaisuudessaan 7% poisto. Mutta jos teollisuushalli jakautuisi fifty-fifty teollisuustoiminnan ja toimistohommien välille, voisi rakennuksen poistot jakaa käyttötarkoituksien kesken. Eli puolesta hallista voisi tehdä 7% poiston ja puolesta 4% poiston.

Rakennuksen poisto kirjanpidossa

Rakennuksen poisto kirjanpidossa tapahtuu samalla tavalla kuin muidenkin poistojen tekeminen. Lyhykäisyydessään siis rakennuksen arvoa siirretään taseesta tuloslaskelmaan pienentämään yrityksen verotettavaa tuloa.

Myymälärakennus
– Poistamatonta menojäännöstä jäljellä 250 000 euroa.
– Poistoprosentti 7
– Poiston määrä (250 000€ x 7%) 17 500€

Toimistorakennus
– Poistamatonta menojäännöstä jäljellä 120 000€
– Poistoprosentti 4
– Poiston määrä (120 000€ x 4%) 4800€

Poistokirjaukset
– DEBET: (6860) Tuloslaskelman tili ”poistot rakennuksista ja rakennelmista”
– KREDIT: (1111 / 1112) Taseen rakennusten tilit.

DEBET: Tuloslaskelman tili "poistot rakennuksista ja rakennelmista".
KREDIT: Taseen rakennukset tilit.

Huom! Tilien numerot sekä nimet vaihtelevat ohjelmasta riippuen.

Niin kuin koneiden ja kaluston, myös rakennuksien arvo pienenee ajan mittaan käytön ja kulutuksen seurauksena. Tämän vuoksi rakennuksista tehdään poistoja kirjanpidossa, jotta kulumisprosessi saadaan myös heijastumaan yrityksen taloudellisiin raportteihin.

Lue lisää kirjanpidosta:

  HUOMIO! SimplBooks blogissa kirjoitetut postaukset ja aiheet ei ole välttämättä juridisesti tarkkoja ja suosittelemme aina ottamaan yhteyttä asiantuntijaan. Blogin kirjoittajat tekevät parhaansa virheettömän sisällön eteen, mutta eivät ota vastuuta mahdollisista pienistä erehdyksistä. On otettava huomioon myös jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö.

  Vastaa

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


  Kokeile 30 päivää ilmaiseksi!

  Rekisteröityminen on helppoa ja antaa sinulle mahdollisuuden kokeilla SimplBooksia ilman sitoutumista.