Share this post

Kirjanpidon tilit -Tuloslaskelman pääluokat (0)

Kirjanpidon tilit on jaettu tiliryhmiin, jotka helpottavat raporttien tulkitsemista sekä tietenkin auttavat kohdistamaan kulut ja tulot oikeaan ryhmään. Tuloslaskelmassa on kaksi pääryhmää, jotka on jaoteltu seitsemään pääluokkaan. Taseen pääryhmiä on myöskin kaksi ja pääluokkia sieltä löytyy viisi. Pääluokat on jaoteltu alaryhmiin ja alaryhmien alta vasta löytyy yksittäiset kirjanpidon tilit. Tuloslaskelman pääryhmät ovat tulotilit ja menotilit, joiden nimistä voi jo helposti päätellä niiden funktiot. 

Pääryhmät ja pääluokat ovat samat jokaisessa tilikartassa, mutta alaryhmiä voidaan nimetä ja ryhmitellä eri tavalla. Tämän postauksen alaryhmät on otettu SimplBooksin käyttämästä tilikartasta.

Tulotilit

Tulotilit-ryhmästä löytyvät yrityksen tulot, eli ainakin liikevaihto sekä mahdollisesti liiketoiminnan muut tuotot. Liikevaihtokin voidaan jakaa alaluokkiin tarpeen mukaan.

Liikevaihto (pääluokka)

Liikevaihtoon kuuluvat yrityksen varsinaisen toiminnan tulot eli myynnit. Tuloslaskelman alusta löytyvät myös liiketoiminnan muut tuotot.

Yleiset myyntitilit
Myyntiin kirjataan, niin kuin nimestä voi jo päätellä, kaikki yrityksen myynti. Myyntitilejä voi perustaa useita. Jos vaikka kosmetologi haluaa eritellä paljonko myyntiä tulee ripsien pidennyksistä ja paljonko kulmakarvojen värjäyksestä, voi hän perustaa molemmille palveluille omat tilit.

Liiketoiminnan muut tuotot
Liiketoiminnan muihin tuottoihin, yllätys yllätys, kirjataan kaikki muut tulot paitsi myyntiä. Muita tuloja voi olla vaikka erilaiset tuet ja avustukset, arvonlisäveron alarajahuojennus, satunnaiset vuokratulot ja luovutusvoitto.

Menotilit

Menotilit-ryhmän alta löydät kuusi pääluokkaa. Pääluokat on nimetty selkeästi, jotta oikeat kirjanpidon tilit löytyisivät helposti. On tärkeää kirjata kulut oikean luokan alle.

1. Materiaalit ja palvelut (pääluokka)

Materiaalien ja palveluiden alle kirjataan kaikki sellaiset ostot, jotka liittyvät välittömästi myytäväksi tarkoitettuihin hyödykkeisiin, tavaroihin tai palveluihin. Eli ostot, mitkä on aikomus myydä eteenpäin tai mitä tarvitset myytävien tuotteiden tai palveluiden valmistamiseen. Alaryhmiä tämän pääluokan alla on mm. aineet, tarvikkeet ja tavarat, varastojen lisäys tai vähennys ja ulkopuoliset palvelut.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat (alaryhmä)
Fyysisille eteenpäin myytäville tavaroille (tai tavaroiden valmistamiseen tarvittaville materiaaleille) oikea alaryhmä on aineet, tarvikkeet ja tavarat. Kuten myyntitilejä, myös ostotilejä voi perustaa useita. Jos yrittäjä myy vaikka saippuoita ja perämoottoreita ja haluaisi seurata kuinka paljon kumpaakin menee rahaa, voi hän perustaa omat ostotilit molemmille tuotteille.

Ulkopuoliset palvelut (alaryhmä)
Ulkopuolisiin palveluihin kuulu ne kulut, jos tarvitset ulkopuolista palvelua tuotteen tai palvelun tekemiseen. Tällaisia kuluja ovat alihankinnat ja työvoiman vuokrauskulut.  Esimerkiksi yrittäjä rakentaa pieniä hirsimökkejä eikä pysty niitä kuljettamaan asiakkaalle. Yrittäjä joutuu siis ostamaan kuljetuspalvelun muualta ja se on ulkopuolinen palvelu. Tähän ryhmään kirjataan siis vain välittömästi myytäväksi tarkoitetun hyödykkeen aikaansaamiseen liittyvät kulut eikä esim. puhelinkuluja, jotka vaikuttavat välillisesti ja koskevat paremminkin koko yritystä.

Varaston lisäys tai vähennys (alaryhmä)
Varaston lisäys tai vähennys tiliä käytetään, jos yrityksellä on taseessa varastoa ja sen arvo muuttuu. Kirjauksen toinen pää tehdään siis taseen tilille ja toinen tuloslaskelmaan varaston muutokseen.

2. Henkilöstökulut (pääluokka)

Henkilöstökuluihin kirjataan henkilöstön palkkaamisesta johtuvat kulut. Tämän ryhmän alaluokkia ovat mm. palkat ja palkkiot sekä muut henkilösivukulut.

Muut henkilösivukulut (alaryhmä)
Muihin henkilösivukuluihin kirjataan ne muut kulut, jotka eivät ole palkkaa, mutta ovat liitännäisiä kuitenkin henkilöstön palkkaan tai vakuutuksiin. Näitä on esim. eläkkeet, sairasvakuutusmaksut ja vapaaehtoiset henkilövakuutukset.

3. Poistot ja arvonalentumiset (pääluokka)

Taas nimensä mukaisesti, poistoihin ja arvonalentumisiin kirjataan omaisuuden poistot tai arvonalentumiset. Jos yrityksen taseessa on omaisuutta, poistokirjauksen toinen pää tulee tuloslaskelmaan kohtaan poistot ja arvonalentumiset. 

4. Liiketoiminnan muut kulut (pääluokka)

Liiketoiminnan muihin kuluihin tulee valtaosa liiketoiminnan kuluista. Kaikki sellaiset kulut, jotka eivät sovi muihin pääluokkiin. Muiden kulujen alaryhmiä on mm. vapaaehtoiset henkilösivukulut, toimitilakulut, ajoneuvokulut, muut hallintokulut sekä muut liikekulut.

Vapaaehtoiset henkilösivukulut (alaryhmä)
Tämä eroaa pääluokan henkilöstökulujen ryhmästä niin, että liiketoiminnan muissa kuluissa kulut eivät liity palkkaan tai sen sivukuluihin. Tänne ryhmään kirjataan esimerkiksi virkistyskulut, työterveyskulut, työvaatekulut, koulutuskulut ja niin edelleen. Kulut, jotka aiheutuvat henkilöstöstä, mutta eivät ole liitännäisiä palkkaan.

Toimitilakulut (alaryhmä)
Toimitilakuluihin kuuluu kaikki toimitiloista johtuvat kulut. Toimitilakuluja ovat esim. vuokrat, sähkö, vesi, jätehuolto, siivous ja pienet korjaus- tai parannuskulut. Myös toimistoon ostetut vessapaperit kuuluu toimitilakuluihin.

Ajoneuvokulut (alaryhmä)
Ajoneuvokuluihin kirjataan kaikki ajoneuvoihin liittyvät kulut, jos yritykseltä löytyy taseesta auto ja on oikeutettu siitä kulut vähentämään. Auton kuluihin kuuluu mm. polttoaineet, katsastusmaksut, renkaat, verot ja vakuutukset.

Muut hallintokulut (alaryhmä)
Muihin hallintokuluihin kirjataan palveluita, jotka eivät liity välittömästi myyntiin vaan vaikuttavat koko yritykseen. Näitä kuluja on mm. puhelin- ja tietoliikennekulut, postikulut, jäsenmaksut, pankkikulut, kokous- ja neuvottelukulut, toimistotarvikkeet ja muut vakuutukset.

Muut liikekulut (alaryhmä)
Muut liikekulut on vähän kirjanpidon mappi ö. Sinne voit kirjata yrityksen sellaiset kulut, jotka eivät oikein käy mihinkään muualle tai ovat kertaluonteisia. Tärkeää kuitenkin on huomioida, että kulujen pääluokka pitää kuitenkin olla liiketoiminnan muut kulut! Esim. yritys avaa ravintolan ja he suorittavat lain velvoittaman lupamaksun. Maksu kuluu yrityksen kirjanpitoon ja kohdan muut liikekulut alle, se on kertaluonteinen eikä sitä varten kannata perustaa omaa tiliä. Heitetää se siis mappi ö:hön!

Liiketoiminnan muihin kuluihin kuuluu myöskin kirjata pienkalustohankinnat, luottotappiot, vähennyskelvottomat kulut (sakot ja muut rangaistukset), markkinointikulut, edustuskulut ja monta muuta.

5. Rahoitustuotot ja -kulut (pääluokka)

Rahoitustuotot- ja kulut nimi ei taaskaan jätä hirveästi arvailujen varaan. Tänne siis kirjataan rahoitustuottoja ja kuluja. Näitä ovat mm. lainojen tai ostolaskujen korkokulut, lainojen rahoituskulut, rahoitustuotot ja muut korkotuotot.

6. Tilinpäätössiirrot ja verot (pääluokka)

Tuloslaskelman viimeinen osio on pyhitetty veroille ja tilinpäätössiiroille. Tilinpäätössiirtohin kuuluu mm. vapaaehtoisten varausten muutos ja veroihin taas ennakkoverot.

Oikeat kirjanpidon tilit voi olla haastava löytää, joten niiden etsimiseen tarvitset vähän sherlockin taitoja. Pääryhmien ja -luokkien olemassaolo on hyvä tiedostaa, vaikka niitä ei juurikaan tarvitse käytännössä. Kirjanpitoa tekemällä opit kyllä muistamaan mihin pääryhmään, pääluokkaan ja alaryhmään mikäkin kulu tai tulo kuuluu.

Kokeile heti

Helppokäyttöinen ja edullinen SimplBooks kirjanpito-ohjelma. Ota käyttöön kahdessa minuutissa ja kokeile 30 päivää ilmaiseksi! Ohjelmalla on jo yli 20 000 tyytyväistä käyttäjää.


HUOMIO! SimplBooks blogissa kirjoitetut postaukset ja aiheet ei ole välttämättä juridisesti tarkkoja ja suosittelemme aina ottamaan yhteyttä asiantuntijaan. Blogin kirjoittajat tekevät parhaansa virheettömän sisällön eteen, mutta eivät ota vastuuta mahdollisista pienistä erehdyksistä. On otettava huomioon myös jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Kokeile 30 päivää ilmaiseksi!

Rekisteröityminen on helppoa ja antaa sinulle mahdollisuuden kokeilla SimplBooksia ilman sitoutumista.