Share this post

Tilinpäätös – Tase vastattavaa esittää yrityksen varallisuuden (0)

Tase on tilinpäätösdokumentti, joka kertoo yrityksen taloudellisen tilan tilinpäätöksen laatimishetkellä. Tase koostuu kahdesta puolesta; toinen puoli listaa yrityksen varat ja toinen puoli taas kertoo, millä varallisuus on rahoitettu. Tase vastattavaa puoli kertoo, paljonko yrityksen varallisuudesta on omaa ja kuinka paljon velkaa.

Omaan pääomaan ei välttämättä tarvitse koskea

Yrityksen omaa pääomaa ovat osakepääoma, muut rahastot, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP), edellisten tilikausien voittovarat sekä tilikauden tulos. Jos omassa pääomassa ei ole tapahtunut muutoksia, ei pienen yrityksen yleensä tarvitse omaan pääomaan liittyviä kirjauksia tehdä. Mutta, jos tilikauden aikana on esim. maksettu osinkoja, täytyy ne muistaa kirjata edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille.

Tiesitkö, että SimplBooks kirjanpito-ohjelman automaattiset kirjaukset hoitavat puolestasi tilikauden tuloksen kirjaamisen aiempien tilikausien voitto-/tappiotilille tilikauden vaihteessa.

Täsmäytä pitkäaikaiset lainat

Tilinpäätöksessä kaikkien lukujen pitää vastata todellisuutta, joten nyt on aika selvittää, paljonko yrityksellä on pitkäaikaisia lainoja jäljellä ja ovatko ne oikein kirjanpidossa. Pyydä pankilta lainojen saldotodistukset ja varmista, että sama summa löytyy kirjanpidon puolelta.

Siirrä pitkäaikaista lainaa lyhytaikaiseen

Jos yrityksellä on pitkäaikaista vierasta pääomaa, eli toisinsanoen velkaa, jonka takaisinmaksuaika on yli vuoden, täytyy se kirjata ainakin osittain lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan. 

Laina siirretään kokonaisuudessaan lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan, jos lainan jäljellä oleva pääoma erääntyy 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöksestä. Jos lainan takaisinmaksuaikaa on jäljellä vielä yli vuosi tilinpäätöshetkellä, kirjataan lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan lainan seuraavan vuoden lyhennykset.

Jaksota maksamattomat laskut ostovelkoihin

Tilinpäätöksessä ostovelkoihin täytyy kirjata laskut, jotka kuuluvat päättyvälle tilikaudelle, mutta erääntyvät maksettavaksi vasta seuraavan tilikauden aikana. Näitä voivat olla esim. tilitoimisto-, sähkö- ja puhelinlaskut.

Jos ostovelkoja ei käytetä kuin tilinpäätöksessä, täytyy ensimmäisenä varmistaa, että edellisen tilikauden ostovelat ovat kuitattu. Jos tilillä näkyy jostain syystä kuittaamattomia laskuja, täytyy selvittää miksi ne ovat avoimena. Tämän jälkeen ostovelkoihin voidaan kirjata sinne kuuluvat laskut.

Jos yrityksellä on ollut ostovelat käytössä koko tilikauden, täytyy ne täsmäyttää esim. ostoreskontran kanssa tai muutoin varmistaa, että vain oikeat laskut ovat avoimena. Kun kaikki ostolaskut ovat SimplBooks kirjanpito-ohjelmassa ja maksut on kirjattu, saa ostoreskontrasta helposti ajantasaisen raportin avoimista ostolaskuista tilinpäätöksen liitteeksi.

Muista myös palkat, loma-ajan palkat ja palkkojen sivukulut!

Palkkavelkatili pitää sisällään päättyvän tilikauden maksamattomat palkat. Eli jos tilikausi päättyy vuoden vaiheessa ja joulukuun palkat maksetaan vasta tammikuun puolella, täytyy näiden palkkojen näkyä palkkavelkana tilinpäätöksessä. Palkkavelka-tili täsmäytetään palkanlaskennasta saatavien raporttien perusteella.

Työntekijät ansaitsevat myös lomapäiviä ja lomapalkkaa kuukausittain, mutta usein ne kuitenkin maksetaan työntekijälle vain kerran-pari vuodessa. Tämän vuoksi yritys on yleensä tilinpäätöshetkellä velkaa työntekijöilleen myös lomapalkat. Jos niitä ei ole jaksotettu kuukausittain, täytyy ne jaksottaa viimeistään tilinpäätöstä tehdessä.

Muista jaksottaa myös normaalien että lomapalkkojen sivukulut, joita ovat TyEl, työttömyysvakuutusmaksu, sairausvakuutusmaksu, tapaturmavakuutusmaksu ja joissain tapauksissa myös ryhmähenkivakuutusmaksu.

Tarkista verovelkojen määrä Omaverosta

Jos yritys on toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen tai maksaa ennakonpidätyksen alaisia palkkoja, voi se olla tilinpäätöshetkellä velkaa Verohallinnolle. Tsekkaa siis vuoden viimeisimmästä Verohallinnolta saadusta verojen yhteenvedosta avoimien verojen määrä ja täsmäytä kirjanpidon verovelka-tilit sen avulla. Yleisimmät verovelkatilit ovat arvonlisäverovelka, ennakonpidätysvelka ja sairausvakuutusmaksuvelka.

Tarkista myös yrityksen tuloverojen tilanne. Onko yritys maksanut ennakkoveroja oikean määrän vai onko kenties kertynyt tuloverovelkaa tai -saamista? Tilanteesta riippuen, täytyy saamiset tai velat kirjata joko siirtosaamisiin tai -velkoihin.

Onko siirtovelkoja?

Onko tilinpäätöshetkellä päättyvälle tilikaudelle kuuluvia kuluja, joita ei ole tilinpäätöspäivänä vielä maksettu tai onko päättyvällä tilikaudella saatu jo seuraavan tilikauden tuloja? Jos on, täytyy ne jaksottaa siirtovelkoihin.

Siirtovelkoja ei pidä koskaan sekoittaa ostovelkojen kanssa, sillä siirtovelat ovat enemmänkin laskennallisia tilinpäätössiirtoja, kun taas ostovelat perustuvat aina ulkopuoliselta saatuun laskuun. Siirtovelkoja voi olla mm. maksamatta olevat korot tai etukäteen saadut vuokratuotot.

Tase vastattavaa puolen tärkeimmät erät ovat siis oma pääoma ja vieras pääoma, jotka kertovat paljonko varallisuudesta on katettu omalla rahoituksella ja paljonko luotolla. Tase vastattavaa puolelta löytyy myös tilinpäätössiirtojen kertymä ja pakolliset varaukset, jotka ovat velan kaltaisia laskennallisia eriä ja syntyvät tietyistä tilinpäätös järjestelyistä.

Lue lisää aiheesta

Kokeile heti

Helppokäyttöinen ja edullinen SimplBooks kirjanpito-ohjelma. Ota käyttöön kahdessa minuutissa ja kokeile 30 päivää ilmaiseksi! Ohjelmalla on jo yli 20 000 tyytyväistä käyttäjää.

HUOMIO! SimplBooks blogissa kirjoitetut postaukset ja aiheet ei ole välttämättä juridisesti tarkkoja ja suosittelemme aina ottamaan yhteyttä asiantuntijaan. Blogin kirjoittajat tekevät parhaansa virheettömän sisällön eteen, mutta eivät ota vastuuta mahdollisista pienistä erehdyksistä. On otettava huomioon myös jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


Kokeile 30 päivää ilmaiseksi!

Rekisteröityminen on helppoa ja antaa sinulle mahdollisuuden kokeilla SimplBooksia ilman sitoutumista.