Share this post

En ymmärrä mitä kirjanpitäjä koittaa minulle kertoa – Katso 13 termin merkitys! (0)

Moni yrittäjä ei ehkä ihan täysin aina pysy mukana, mitä kirjanpitäjä koittaa heille kertoa. Kirjanpitäjä saattaa puhua siirtoveloista, yhteisömyynnistä tai arvonlisäveron alarajahuojennuksesta ihan niin kuin ne olisi kaikille yhtä selkeää kuin eilisen päivän sää. Kirjanpitäjälle nämä kuitenkin ovat ihan perussanastoa eikä hän välttämättä osaa lukea ajatuksia, että jokaiselle nämä termit eivät aukea niin helposti.

Sama suomeksi kiitos!

Vaikka kirjanpitäjän täytyy tietää ja ymmärtää monenlaisia kirjanpidon slangisanoja, ei se tarkoita, että sinun yrittäjänä tulisi potea huonoa omaatuntoa siitä, että sinä et tiedä. Sinun ei tarvitsekkaan tietää. Voit aina kysyä kirjanpitäjältäsi, että mitä mikäkin tarkoittaa ja mihin se vaikuttaa. Ja mitä enemmän kyselet, sitä paremmin pääset porautumaan oman yrityksesi kirjanpitoon ja sitä paremmin ymmärrät sen taloudellista tilannetta. Myöskin asioiden hoitaminen kirjanpitäjän kanssa helpottuu, sillä sitten kun sinulla on termit hallussa, ymmärrät heti mitä kirjanpitäjäsi yrittää sinulle kertoa ja pystyt hänen kanssaan keskustelemaan asiasta sujuvasti.

Kirjanpitäjä – Suomi – Kirjanpitäjä

Vaikka voit vapaasti aina kysyä omalta kirjanpitäjältäsi, mitä mikin tarkoittaa, keräsimme sinulle kuitenkin pienen sanaston näin alkupalaksi. Näitä termejä olet ehkä saattanut kirjanpitäjäsi käyttävän.

1. Ennakkoverot

Jokainen yritys maksaa tuloksestaan tuloveroa, ihan samalla tavalla kuin palkansaajankin palkasta peritään ennakonpidätys. Ja hyvin usein yritykset maksavat tuloveroa ennakkoon ennakkoveroina.

Kun kirjanpitäjäsi kysyy, että haluatko ennakkoverojasi tarkistettavan, tarkoittaa se, että kirjanpitäjä laskee arvion yrityksesi tilikauden tuloksesta ja vertaa sitä ennakkoveropäätökseen, jossa on määritelty minkä tuloksen mukaan maksat ennakkoveroja. Jos arvio tuloksesta on vaikka 50 000 euroa ja ennakkoveropäätöksessä lukee, että maksat veroja 10 000 euron tuloksen mukaan, on kai sanomattakin selvää, että mätkyjä on tulossa. Onneksi ennakkoverojen määrää voi muuttaa vaikka joka kuukausi!

→ Lue lisää: Ennakkoverot – Miten ne määräytyy ja kuinka ne lasketaan.

2. Jaksottaminen

Lyhykäisyydessään jaksottaminen tarkoittaa tulojen siirtämistä myöhemmäksi tai menojen siirtämistä aikaisemmaksi.

Usein, varsinkin tilinpäätöksen yhteydessä kirjanpitäjä saattaa tiedustella onko sinulla tulossa jaksotettavia myynti- tai ostolaskuja. Kirjanpitäjäsi koittaa siis kysyä, että onko sinulle tulossa vielä tammikuussa laskuja, jotka kuuluvat päättyvälle tilikaudelle. Esim. puhelinlasku on hyvin yleinen jaksotettava lasku tilinpäätöksessä. Myyntilaskuista kirjanpitäjä taas havittelee niitä laskuja, joissa työt on tehty joulukuussa, mutta laskut lähtevät liikkeelle vasta tammikuun puolella.

→ Lue lisää: Ostovelat kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä sekä Ovatko myyntisaamiset hyvä vai huono juttu?

3. Luovutusvoitto

Luovutusvoittoa syntyy, kun myyt yrityksen omaisuutta ja myyntihinta on suurempi kuin mitä omaisuuden poistamatonta menojäännöstä on jäljellä. Ei siis ole merkitystä paljonko olet omaisuudesta maksanut alunperin vaan ainoastaan sillä, mitä omaisuudesta on jäljellä poistojen jälkeen taseessa. Jos siis teet voittoa myymällä yrityksen käyttöomaisuutta tulee siitä luovutusvoittoa ja joudut tästä maksamaan veroa.

Kirjanpitäjä saattaa tätä sanaa käyttää siinä tilanteessa, jos vaikka myyt yrityksen omistuksessa olleen auton viisi tonnia kalliimmalla kuin mitä siitä on enää poistojen jälkeen jäljellä kirjanpidossa.

4. Myyntikate

Myyntikate saadaan, kun vähennetään yrityksen liikevaihdosta muuttuvat kustannukset ja sen tarkoitus on kertoa, kuinka paljon myynnin tuotosta jää kattamaan kiinteitä kustannuksia. Myyntikatteella siis eletään, eli maksetaan yrityksen kiinteät kulut, kuten vuokrat ja palkat.

Kirjanpitäjän suusta tätä sanaa ei välttämättä ihan joka kuukausi kuule, mutta esim. tilinpäätösanalyysissa tämä sana saattaa lipsahtaa.

Lue lisää: Tuloslaskelma, myyntikate ja katetuotto – Mitkä ne ovat?

5. Nettotulos

Nettotulos on muuten sama kuin tuloslaskelman viimeinen rivi (tilikauden voitto/tappio ennen veroja), mutta nettotulokseen ei lasketa mukaan tilinpäätössiirtoja. Pienissä yhtiöissä on kuitenkin harvoin tarvetta tehdä tilinpäätössiirtoja, joten jos niitä ei ole tehty, on nettotulos ja kirjanpidon tulos sama asia. Nettotulos siis saadaan, kun tuloista vähennetään kaikki kiinteät ja muuttuvat kustannukset, korot, poistot, arvonalentumiset sekä verot. Nettotuloksen tarkoitus on kertoa tekeekö yritys voittoa vai tappiota.

Osakeyhtiöillä nettotulos kartuttaa yhtiön voitonjakokelpoisia varoja, joten jos aikeissa on voitonjako, voi kirjanpitäjä silloin möläyttää tämän sanan.

→ Lue lisää: Liikevaihto, liikevoitto, kirjanpidon tulos & verotettava tulo – Missä ero?

6. Oma pääoma

Yrityksen oma pääoma on se osa yrityksen pääomasta, joilla ei ole takaisinmaksuvelvoitetta. Se voi koostua yritykseen sijoitetusta pääomasta tai edellisten tilikausien voitoista. Hyvin usein omistajat sijoittavat yritykseen perustamisvaiheessa joko rahaa tai muuta omaisuutta, jota hyödynnetään liiketoiminnassa. Oma pääoma saadaan helpoiten laskettua, kun yrityksen nettovarallisuudesta vähennetään velat.

Oma pääoma saattaa tulla kirjanpitäjän kanssa puheeksi viimeistään siinä tapauksessa, jos osakeyhtiössä halutaan jakaa osinkoja tai jos yhtiön oma pääoma painuu pakkasen puolelle.

7. Poistot

Poistot tarkoittavat isompien hankintojen ostohinnan jakamista useammalle tilikaudelle. Koska isommat hankinnat tuottavat yritykselle tuloa useampana vuotena, on sen takia myös kohtuullista, että kulut jaetaan useammalle vuodelle.

Poistot tulevat puheeksi kirjanpitäjän kanssa yleensä tilinpäätöksen aikoihin. Nykyään varsinkin, kun on mahdollista tehdä korotettuja menojäännöspoistoja, voi kirjanpitäjä udella entistä hanakammin, miten haluat poistoja tehdä.

→ Lue lisää: Poistot kirjanpidossa – Kulujen jakamista useammalle tilikaudelle.

8. Tilikausi

Tilikausi tarkoittaa sitä ajanjaksoa, jonka aikaisesta kirjanpidosta tehdään tilinpäätös. Ensimmäinen tilikausi alkaa aina siitä päivästä kun perustat yrityksen. Tilikauden pituus on vuosi, mutta ensimmäisen tilikauden pituus voi olla sitä pidempi tai lyhyempi, kuitenkin max. 18 kuukautta.

Kirjanpitäjä saattaa kysellä yrityksesi tilikautta siinä vaiheessa, kun olette aloittamassa yhteistä taivalta.

9. Tosite

Tositteet, nuo kultaakin arvokkaammat kirjanpidon lippuset ja lappuset, tarkoittavat todistusaineistoa jostain yritystäsi koskevasta liiketapahtumasta. Tosite voi olla lasku, kuitti, ajopäiväkirja, vuokrasopimus, kauppakirja tai mikä tahansa muu lirpake, joka todistaa yrityksen rahan liikkumisen suuntaan tai toiseen.

Tosite on yksi kirjanpitäjien lempisana, joten sen voit kuulla useastikin kirjanpitäjäsi suusta. Hän saattaa tiedustella, onko tässä kaikki tositteet tai kysellä puuttuvan tositteen perään. Hän voi myöskin ottaa yhteyttä ja pyytää lisäselvitystä epäselvää tositetta varten, jos jostain kuitista tai laskusta ei vaikka täysin selviä, mitä on ostettu.

→ Lue lisää: Mitä tehdä, jos tosite katoaa? Katso parhaat vinkit!

10. Vaihto-omaisuus

Elinkeinoverolain mukaan vaihto-omaisuutta ovat ”yhtiön elinkeinotoiminnassa sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tarkoitetut kauppatavarat, raaka-aineet, puolivalmisteet ja muut hyödykkeet sekä elinkeinotoiminnassa kulutettaviksi tarkoitetut poltto- ja voiteluaineet ja muut tarvikkeet.”. Tämähän siis tarkoittaa, että vaihto-omaisuus on yhtä kuin yrityksen varaston sisältö, eli tuotteet, jotka on tarkoitettu myytäväksi tai joista tehdään myytäviä tuotteita.

Kirjanpitäjä saattaa kysellä vaihto-omaisuuden arvon perään viimeistään tilinpäätöstä tehdessä. Hän siis kaipaa varastosi inventaari-listaa sekä haluaa tietää varaston arvon tilinpäätöshetkellä.

→ Lue lisää: Varaston arvo selviää inventaari-listan avulla sekä Varaston muutos kirjanpidossa vaikuttaa tilikauden tulokseen.

11. Vieras pääoma

Vieras pääoma on hienompi nimitys lainalle. Kirjanpidossa käsitellään sekä lyhyt- että pitkäaikaista vierasta pääomaa, joiden ero on yksinkertaisuudessaan takaisinmaksuaika. Lyhytaikaiseen vieraaseen pääomaan yleensä lukeutuu ostovelat, alv-velka, palkkavelka sekä kaikki muut velat, joiden takaisinmaksuaika on alle vuosi. Pitkäiaikaisessa taas maksuaika on yli vuoden ja näitä yleensä on pankkilainat sekä erilaiset osamaksuvelat.

Kirjanpitäjäsi saattaa puhua vieraasta pääomasta, taas kerran, tilinpäätöksen yhteydessä, jolloin hän voi tiedustella lainojen saldotodistuksia, jotta saa kaikki vieraat pääomat näyttämään oikeaa saldoa. Kirjanpitäjä saattaa myös haluta keskustella vieraan pääoman määristä, jos niitä jostain syystä on todella paljon.

→ Lue lisää: Vieras pääoma – Pitkäaikainen laina kirjanpidossa sekä Lyhytaikainen vieras pääoma – maksuaikaa alle vuosi!

12. Yksityisotto

Yksityisotto tarkoittaa kansankielessä toiminimen palkkaa. Todellisuudessa toiminimen palkkaa ei kuitenkaan ole olemassa, vaan toiminimiyrittäjä voi nostaa yrityksestään rahaa yksityisottojen kautta. Yksityisotot eivät kuitenkaan pienennä toiminimen tulosta.

Kirjanpitäjä suusta saattaa kuulla kysymyksen ”onko tämä tapahtuma yksityisotto” tai toteamuksen ”tämä kyllä menee yksityisottona”, jotka voi tarkoittaa, että:

 • Jos yrittäjä on siirtänyt omalle tai vaikka puolison tilille rahaa ilman tositetta, haluaa kirjanpitäjä varmistaa, että tarkoituksena on ollut ottaa yrityksen tililtä rahaa omaa käyttöön
 • Jos yrityksen pankkitilltä on maksettu vaikka yrittäjän viikon ruokaostokset, toteaa kirjanpitäjä että se liittyy yksityiselämään eikä sen kuluja voida vähentää kirjanpidossa.

→ Lue lisää: Toiminimen palkka – yksityisotot kirjanpidossa

13. Y-tunnus

Y-tunnus on yrityksien käyttämä viranomaisten myöntämä tunnus, joka koostuu seitsemästä numerosta, väliviivasta ja tarkistusmerkistä, esim. 1234567-8. Jokainen yritys saa oman Y-tunnuksen, kun perustaa yrityksen ja ne ovat aina yksilöllisiä. Sen tärkein tehtävä on erotella yritykset toisistaan, joten kahta samanlaista Y-tunnusta ei ole eikä tule.

Kirjanpitäjä voi kysellä yrityksesi Y-tunnuksen perään, kun olet pyytämässä häneltä tarjousta tai tekemässä sopimusta kirjanpitopalveluista. Jos, et muista yrityksesi Y-tunnusta, ei mitään hätää. Sen voi aina tarkistaa YTJ:n yrityshakupalvelusta.

Toivottavasti tämä lista auttaa sinua keskustelemaan kirjanpitäjäsi kanssa entistä avoimemmin. Ja muista, että sinulla on aina oikeus kysyä sekä pyytää kirjanpitäjääsi avaamaan sinulle termit, joita et ymmärrä!

Lue lisää kirjanpidosta:

  Kokeile heti

  Helppokäyttöinen ja edullinen SimplBooks kirjanpito-ohjelma. Ota käyttöön kahdessa minuutissa ja kokeile 30 päivää ilmaiseksi! Ohjelmalla on jo yli 20 000 tyytyväistä käyttäjää.

  HUOMIO! SimplBooks blogissa kirjoitetut postaukset ja aiheet ei ole välttämättä juridisesti tarkkoja ja suosittelemme aina ottamaan yhteyttä asiantuntijaan. Blogin kirjoittajat tekevät parhaansa virheettömän sisällön eteen, mutta eivät ota vastuuta mahdollisista pienistä erehdyksistä. On otettava huomioon myös jatkuvasti muuttuva lainsäädäntö.

  Vastaa

  Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *


  Kokeile 30 päivää ilmaiseksi!

  Rekisteröityminen on helppoa ja antaa sinulle mahdollisuuden kokeilla SimplBooksia ilman sitoutumista.